Datu valsts inspekcijas direktore jaunu izaicinājumu priekšā

Ievietots 27.12.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcijas direktore Daiga Avdejanova iestādes vadītāja amatā tika iecelta 2016.gada 5.aprīlī, neilgi pirms tika pieņemta Vispārīgā datu aizsardzības regula (2016.gada 27.aprīlī) Eiropas Savienības datu aizsardzības reformas ietvaros un tās tieša piemērošana uzsākta 2018.gada 25.maijā. Lai ieviestu un adaptētu nacionālos normatīvos aktus atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem un..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcija direktore tiekas ar Moldovas Republikas Nacionālais personas datu aizsardzības centra vadītāju un paraksta sadarbības līgumu

Ievietots 23.12.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Ceturtdien, 18. decembrī, Kišiņevā (Moldova) Datu valsts inspekcijas direktore Daiga Avdejanova parakstīja sadarbības līgumu starp Latvijas Republikas Datu valsts inspekciju un Moldovas Republikas Nacionālais personas datu aizsardzības centru. Vizītes ietvaros iestāžu vadītāji pārrunāja kopējās intereses attīstīt divpusēju sadarbību personas datu aizsardzības jomā un ir pārliecinātas, ka sadarbības līgums veicinās labas..
Lasīt vairāk »

Par Datu valsts inspekcijas darba laika izmaiņām 2019.gada 23. un 30.decembrī

Ievietots 17.12.2019. · sadaļā 1.lapa

Informācija par publisko tiesību juridisko personu, to iestāžu un amatpersonu, kā arī citu valsts institūciju pieļautajiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību pārkāpumiem un to novēršanu

Ievietots 16.12.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 4.panta otro daļu, lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par publisko tiesību juridisko personu, to iestāžu un amatpersonu, kā arī citu valsts institūciju pieļautajiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību pārkāpumiem un to novēršanu, Datu valsts inspekcija tīmekļvietnē līdz kārtējā kalendārā mēneša 5. datumam publicē sarakstu par Datu valsts..
Lasīt vairāk »

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas sešpadsmitā plenārsesija: 64. pants Viedoklis par akreditācijas prasībām rīcības kodeksu uzraudzības iestādēm (UK SA), Atbilde BEREC, Vadlīnijas par „Kritērijiem attiecībā uz tiesībām tikt aizmirstam meklētājprogrammu lietās saskaņā ar VDAR”

Ievietots 06.12.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Brisele, 4. decembris – 2. un 3. decembrī norisinājās Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (turpmāk – EDAK) 16.plenārsesija, kurā tikās EEZ datu aizsardzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs. Plenārsēdes laikā apsprieda vairākus tematus. VDAR 64. pants. Apvienotās Karalistes SA viedoklis par akreditācijas prasībām rīcības kodeksu pārraudzības iestādēm EDAK pieņēma viedokli..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcija stiprina sadarbību ar Vācijas Reinzemes-Pfalcas iestādi Datu aizsardzības un informācijas brīvības jautājumos

Ievietots 02.12.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Ņemot vērā Eiropas Savienības tiesību telpas paplašināšanos Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – Regula) kontekstā par uzraudzības iestāžu savstarpēju sadarbību un informācijas apmaiņu, Datu valsts inspekcijā (turpmāk – Inspekcija) no š.g. 25.-29. novembrim pieredzes apmaiņā viesojās pārstāvis no Reinzemes-Pfalcas iestādes Datu aizsardzības un informācijas brīvības jautājumos (Der Landesbeauftragte für den..
Lasīt vairāk »

Sarunas ar Datu valsts inspekciju “Iedzīvotāju kontrole pār savu datu apstrādi” (10.12.2019.)

Ievietots 28.11.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija aizsargā visu Latvijas iedzīvotāju tiesības, uzraugot vairāk nekā 190 000 Latvijā reģistrētās komercsabiedrības, vairāk nekā 4 000 ārstniecības iestādes, pašvaldības un valsts pārvaldes iestādes, izglītības iestādes, bibliotēkas un pašvaldības. Lai informētu sabiedrību par iespējām aizsargāt savus personas datus, Datu valsts inspekcija organizē un aicina ikvienu ieinteresēto personu..
Lasīt vairāk »

Konference “Dati ir vērtība – sargā tos!”

Ievietots 28.11.2019. · sadaļā 1.lapa, DPSME jaunumi, Ziņas

Noslēdzot desmit semināru ciklu mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, otrdien, 26.novembrī, Datu valsts inspekcija organizēja konferenci “Dati ir vērtība – sargā tos!”. Atklājot konferenci Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs uzsvēra “Personas datu aizsardzībā nav nekas jauns ne Latvijā, ne citviet pasaulē, vienkārši katram mums kritiskāk jāizvērtē savas darbības apstrādājot personas..
Lasīt vairāk »

BĒRNU DATI SKOLĀS UN BĒRNUDĀRZOS

Ievietots 28.11.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Digitālajā laikmetā kontrole pār saviem un mūsu bērnu datiem ir kļuvusi tikpat nepieciešama, kā rūpes par savu un mūsu bērnu drošību. Lai arī datu aizsardzībai vajadzētu ieņemt būtisku lomu mūsu dzīvēs, pārspīlēta personas datu aizsardzības pasākumu veikšana var novest pie citu demokrātisku vērtību apdraudējuma, tādējādi visu sabiedrības locekļu mijiedarbībai būtu..
Lasīt vairāk »

Konferences maziem un vidējiem uzņēmējiem “Dati ir vērtība – sargā tos!” prezentācijas

Ievietots 27.11.2019. · sadaļā 1.lapa, DPSME jaunumi, Ziņas

Konferences “Dati ir vērtība – sargā tos” lektoru prezentācijas: 1. VISPĀRĪGĀS DATU AIZSARDZĪBAS REGULAS IEVIEŠANA LATVIJĀ (Datu valsts inspekcijas direktore Daiga Avdejanova) 2. REGULAS TVĒRUMS – automātiska datu apstrāde, kartotēka, ar juridisku personu daistīti personas dati un to apstrāde, apstrāde mājsaimnieciskām vajadzībām (Datu valsts inspekcijas Reģistrācijas lietu izskatīšanas nodaļas vadītājs Lauris Linabergs)..
Lasīt vairāk »