Informatīvs seminārs Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas biedriem

Ievietots 08.11.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Lai nodrošinātu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 57.panta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktā uzdevuma īstenošanu, lai veicinātu pārziņu un apstrādātāju izpratni par pienākumiem, kas jāveic, lai nodrošinātu atbilstošu personas datu apstrādi un aizsardzību Vispārīgā datu aizsardzības regulas noteikumiem, Datu valsts inspekcija (inspekcija) informē, ka vakardien (2019.gada 7.novembrī) inspekcijas direktore Daiga Avdejanova..
Lasīt vairāk »

Par informāciju par publisko tiesību juridisko personu, to iestāžu un amatpersonu, kā arī citu valsts institūciju pieļautajiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību pārkāpumiem un to novēršanu

Ievietots 01.11.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 4.panta otro daļu, lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par publisko tiesību juridisko personu, to iestāžu un amatpersonu, kā arī citu valsts institūciju pieļautajiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību pārkāpumiem un to novēršanu, Datu valsts inspekcija tīmekļvietnē līdz kārtējā kalendārā mēneša 5. datumam publicē sarakstu par..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcijas uzraudzības prioritātes

Ievietots 15.10.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 4.panta pirmās daļas 2.punktu, lai nodrošinātu vienveidīgu pieeju uzraudzības aktivitāšu īstenošanā, kā arī veicinātu datu aizsardzības efektivitāti, Datu valsts inspekcija 2019.gadā un turpmāk ir noteikusi uzraudzības prioritātes šādās jomās: 1.1. videonovērošana: - juridiskas personas veikta videonovērošanas bez informatīvajām zīmēm; - videonovērošanas veikšana neatļautās telpās..
Lasīt vairāk »

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas četrpadsmitā plenārsesija: Vadlīnijas par likumīgu pamatojumu tiešsaistes pakalpojumu apstrādei, kuru pamatā ir līgumi (6. panta b) punkts, 64. pants), pants.

Ievietots 14.10.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Briselē, 10.oktobrī — 8. un 9.oktobrī norisinājās četrpadsmitā plenārsēde Eiropas Datu aizsardzības kolēģijā, kurā tikās EEZ datu aizsardzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs. Plenārsēdes laikā tika apspriests plašs tematu loks. Vadlīnijas par tiešsaistes pakalpojumu apstrādes likumīgu pamatojumu, apstrādei, kuru pamatā ir līgumi ( VDAR 6. panta (1) b) punkts)..
Lasīt vairāk »

Ceļvedis datu apstrādē mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (prezentācija)

Ievietots 09.10.2019. · sadaļā 1.lapa, DPSME jaunumi

Ceļvedis datu apstrādē mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (prezentācija)

Datu valsts inspekcija aicina uz semināru ciklu “Ceļvedis datu apstrādē maziem un vidējiem uzņēmējiem ”

Ievietots 18.09.2019. · sadaļā 1.lapa, DPSME jaunumi, Ziņas

Datu valsts inspekcija aicina piedalīties semināros  “Ceļvedis datu apstrādē maziem un vidējiem uzņēmējiem”. No 2019.gada septembra līdz novembrim Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Ludzā, Valmierā, Cēsīs un Rīgā norisināsies bezmaksas informatīvie semināri mazajiem un vidējiem uzņēmējiem ar mērķi veicināt izpratni par Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām attiecībā uz personas datu apstrādi uzņēmumā...
Lasīt vairāk »

Eiropas Savienības Tiesas Gada apskats

Ievietots 03.09.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Eiropas Savienības Tiesa ir izdevusi konspektīvu 2018.gada apskatu par pērngad paveikto, iepazīstinot ar tās nozīmīgākajiem spriedumiem un skaidrojot, ko šie nolēmumi nozīmē Eiropas iedzīvotājiem. GADA APSKATS 2018 elektroniskā veidā pieejams - https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11670/lv/     

Datu valsts inspekcija piemēro 7000 eiro lielu naudas sodu internetveikalam par personas datu apstrādes pārkāpumiem

Ievietots 29.08.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

2019.gada 26.augustā Datu valsts inspekcijas (DVI) direktore pieņēma lēmumu komersantam, kas sniedz pakalpojumus internetveikalā, piemērot 7000 euro lielu naudas sodu par datu subjekta tiesību neievērošanu un nesadarbošanos ar uzraudzības iestādi – DVI, personu datu aizsardzības jomā. Konkrētajā gadījumā komersants savlaicīgi nesniedza atbildi iedzīvotājam (datu subjektam). Tāpat komersants nesadarbojās ar DVI..
Lasīt vairāk »

Paziņojums

Ievietots 21.08.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka Džovanni Butareli (Giovanni Buttarelli), kurš ieņēma Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja amatu (European Data Protection Supervisor) ir devies mūžībā 2019.gada 20.augustā. Eiropas Datu aizsardzības uzrauga oficiālais paziņojums pieejams: https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/press-releases/notice_en

Par personas datu apstrādi, nosūtot informatīvu paziņojumu par vēlētāja reģistrāciju vēlēšanu iecirknī balsošanai 2019.gada 25.maija Eiropas Parlamenta vēlēšanās

Ievietots 19.08.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija (turpmāk- DVI) ir apkopojusi iestāžu sniegto informāciju par personas datu apstrādi, nosūtot informatīvu paziņojumu par vēlētāja reģistrāciju vēlēšanu iecirknī balsošanai 2019.gada 25.maija Eiropas Parlamenta vēlēšanās (turpmāk – Paziņojums) Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) elektroniskajā deklarēšanās sistēmā (turpmāk – EDS).            2019.gada maijā..
Lasīt vairāk »