Darbības pārskata kopsavilkums par 2013.gadu

Ievietots 29.01.2014. · sadaļā Arhīvs

Datu valsts inspekcija ir sagatavojusi kopsavilkumu par 2013. gada darbības rezultātiem. Skatīt: Datu valsts inspekcijas darbības pārskats par 2013. gadu.

Eiropas datu aizsardzības diena

Ievietots 17.01.2014. · sadaļā Arhīvs

Jau astoto gadu Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī ASV un Kanāda, atzīmē personas datu aizsardzības dienu 28.janvārī, lai sekmētu iedzīvotāju informētību par personas datu aizsardzību. 2014.gadā Datu valsts inspekcijas direktore Signe Plūmiņa piedalīsies Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un Eiropas Parlamenta Informācijas centra organizētajā datu aizsardzības pēcpusdienā, lai diskutētu par personas..
Lasīt vairāk »

Elektronisko sakaru komersantiem jāiesniedz statistiskā informācija par saglabājamo datu pieprasījumiem 2013.gadā

Ievietots 07.01.2014. · sadaļā Arhīvs

Elektronisko sakaru komersantiem līdz kārtējā gada 1.februārim jāiesniedz Datu valsts inspekcijā statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem, kurus iepriekšējā gadā atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 71.prim panta pirmajai daļai veikušas pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra un tiesa. Pamatojums: Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumu Nr.820 “Kārtība, kādā..
Lasīt vairāk »

Ministru kabinets pieņem Datu valsts inspekcijas nolikumu

Ievietots 11.12.2013. · sadaļā Arhīvs

Š.g. 10.decembrī Ministru kabinets pieņēma Datu valsts isnpekcijas nolikumu. Ministru kabineta noteikumu projekta “Datu valsts inspekcijas nolikums” (turpmāk – noteikumu projekts) mērķis ir precizēt esošo, izstrādājot jaunu Datu valsts inspekcijas nolikumu, lai nodrošinātu tā atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.pantā noteiktajam. Noteikumu projektā tiek norādīti Datu valsts inspekcijas mērķi, funkcijas,..
Lasīt vairāk »

Ministru kabinets nosaka personas datu aizsardzības speciālista apliecības pagarināšanas kārtību

Ievietots 11.12.2013. · sadaļā Arhīvs

2013.gada 10.decembrī Ministru kabinets pieņēma Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.80 “Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība””. Noteikumi paredz kārtību, kādā notiek personas datu aizsardzības speciālista apliecības pagarināšana jeb kvalifikācijas uzturēšana spēkā. Lai uzturētu spēkā speciālista kvalifikāciju, noteikumi paredz personai divas iespējas: Ja speciālists ir..
Lasīt vairāk »

Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvības, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE) atbalstījusi vispārējās datu aizsardzības Regulas projektu

Ievietots 22.10.2013. · sadaļā Arhīvs

Pilsoņu brīvības, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE) š.g. 21.oktobrī nobalsoja par datu aizsardzības Regulas projektu atsevišķi un tiesībsargājošām iestādēm personas datu aizsardzības Direktīvas projektu, tādejādi sniedzot jaunu impulsu diskusijai par personas datu aizsardzības reformu Eiropas Savienībā. Latvijas pozīciju datu aizsardzības reformas kontekstā Eiropas Savienības līmenī pārstāv Tieslietu ministrijas Nozaru politikas..
Lasīt vairāk »

Nākotnē paredzētā ciešāka sadarbība personas datu aizsardzības uzraudzības jomā starptautiskajā līmenī

Ievietots 15.10.2013. · sadaļā Arhīvs

Varšavā, Polijā no 23.-26.septembrim norisinājās 35.starptautiskā personas datu aizsardzības un privātuma uzraugu konference “Privātums: kompass vētrainajā pasaulē”. Konferencē piedalījās datu aizsardzības institūciju pārstāvji no vairāk kā 60 valstīm, tajā skaitā no Latvijas, kā arī publiskā un privātā sektora pārstāvji, starptautisko kompāniju, nevalstisko organizāciju un akadēmisko aprindu pārstāvji ar mērķi diskutēt..
Lasīt vairāk »

Varšavā norisinās 35.starptautiskā personas datu aizsardzības un privātuma uzraugu konference – “Privātums: kompass vētrainajā pasaulē”

Ievietots 26.09.2013. · sadaļā Arhīvs

Varšavā, Polijā no 23.-26.septembrim norisinās 35.starptautiskā personas datu aizsardzības un privātuma uzraugu konference “Privātums: kompass vētrainajā pasaulē”. Konferencē piedalās datu aizsardzības institūciju pārstāvji no vairāk kā 60 valstīm, tajā skaitā no Latvijas, kā arī publiskā un privātā sektora pārstāvji, starptautisko kompāniju, nevalstisko organizāciju un akadēmisko aprindu pārstāvji ar mērķi diskutēt..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcija ir izstrādājusi paraugu līgumam par personas datu nodošanu uz valstīm, kas nav ES vai EEZ dalībvalsts

Ievietots 26.08.2013. · sadaļā Arhīvs

Datu valsts inspekcija, ņemot vērā Fizisko personu datu aizsardzības likuma (turpmāk – Likums) 28.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta noteikumu Nr. 634 „Noteikumi par personas datu nodošanas līgumos obligāti iekļaujamiem nosacījumiem” 6.punktu, sagatavoja un publicē savā tīmekļa vietnē paraugu līgumam, lai nodotu personas datus uz valstīm, kas nav..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcija ir izstrādājusi rekomendāciju “Personas datu aizsardzība darba vietās”

Ievietots 15.07.2013. · sadaļā Arhīvs

Personas datu aizsardzība kļūst par vienu no svarīgākajiem jautājumiem sociālajās attiecībās darba vietās. Darba vietās tiek plaši iegūta un izmantota informācija par fiziskām personām (darbiniekiem, potenciālajiem darbiniekiem, klientiem), kā arī tiek lietotas tādas tehnoloģijas kā videonovērošana un citas tehnoloģijas, lai nodrošinātu darba procesa uzraudzību un darba kvalitātes kontroli. Turklāt darbinieku..
Lasīt vairāk »