Izstrādāta rekomendācija par personas datu apstrādes drošību

Ievietots 04.07.2013. · sadaļā Arhīvs

Datu valsts inspekcija ir izstrādājusi rekomendāciju “Personas datu apstrādes drošība”, kas pamatā paredzēta nelielām organizācijām un uzņēmumiem kā praktisku padomu kopums IT drošības jautājumos no personas datu aizsardzības viedokļa. Drošu un likumdošanai atbilstošu informācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana organizācijām var būt komplicēts uzdevums, kura veikšanai nepieciešams gan laiks, gan līdzekļi, gan..
Lasīt vairāk »

Digitālā programma Eiropai: jauni noteikumi personas datu zuduma, zādzības un noplūdes gadījumiem telekomunikāciju nozarē

Ievietots 02.07.2013. · sadaļā Arhīvs

Eiropas Komisija pieņēmusi jaunus noteikumus, kas nosaka telekomunikāciju operatoru un interneta pakalpojumu sniedzēju rīcību klientu personas datu zaudēšanas, zādzības vai noplūdes gadījumos. Šo pasākumu mērķis ir nodrošināt, lai datu apstrādes pārkāpumu gadījumos attieksme un rīcība pret visiem klientiem Eiropas Savienības teritorijā būtu vienāda un lai uzņēmumi, kas darbojas vairāk nekā..
Lasīt vairāk »

Pasaules personas datu aizsardzības organizāciju vadītāji pauž bažas par Google Glass

Ievietots 19.06.2013. · sadaļā Arhīvs

Vēstulē, ko 2013. gada 18. jūnijā kompānijas Google vadītājam Lerijam Peidžam (Larry Page) nosūtījuši vairāku pasaules valstu personas datu aizsardzības organizāciju vadītāji (tai skaitā, visu Eiropas Savienības dalībvalstu personas datu aizsardzības uzraudzības institūciju vadītāji) , tiek paustas bažas par potenciālo privātuma aizskārumu, ko var radīt Google Glass – pašlaik testēšanas..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcijas darbības pārskata kopsavilkums (2012.gads)

Ievietots 17.06.2013. · sadaļā Arhīvs

DVI veic personas datu aizsardzības uzraudzību saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, kā arī veic uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju akreditāciju un uzraudzību saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, uzrauga datu aizsardzību elektronisko sakaru nozarē saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu, kā arī uzrauga nevēlama komerciāla paziņojuma sūtīšanas aizlieguma ievērošanu, saskaņā ar..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcijas direktore S.Plūmiņa piedalīsies diskusijā par personas datu aizsardzību ES

Ievietots 20.05.2013. · sadaļā Arhīvs

2013.gada 24.maijā plkst. 11:00 Eiropas Savienības mājā Rīgā, Aspazijas bulvāri 28, notiks Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā rīkotas ekspertu debates “Kurš lieto manus datus?”. Debatēs piedalīsies arī Datu valsts inspekcijas direktore Signe Plūmiņa (detalizētu informāciju skatīt -http://www.esmaja.lv/datu-aizsardziba/ekspertu-debates-kurs-lieto-manus-datus).

Sagatavots paskaidrojošs dokuments pārziņiem par Saistošajiem korporatīvajiem noteikumiem

Ievietots 30.04.2013. · sadaļā Arhīvs

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzības institūcijas š.g. 13.aprīlī ir apstiprinājušas dokumentu (skatīt šeit http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/20130429_pr_explanatory_document_pbcr_en.pdf), kas sniedz skaidrojumu personas datu apstrādes operatoriem par saistošajiem korporatīvajiem noteikumiem, pamatojoties uz 2012.gadā 6.jūnijā pieņemto Darba dokumentu Nr.02/2012 (skatīt -http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp195_en.pdf). Personas datu apstrādes operatoriem saistošie korporatīvie noteikumi (turpmāk – SKN) ir spēkā kopš 2013.gada 1.janvāra, tie ir iekšējie..
Lasīt vairāk »

Nacionālās ES personas datu aizsardzības uzraudzības iestādes uzsākušas pārbaudi pret kompānijas Google meklētājprogrammu

Ievietots 11.04.2013. · sadaļā Arhīvs

Sešas no lielākajām ES personas datu aizsardzības uzraudzības institūcijām (Francijas, Lielbritānijas, Vācijas, Spānijas, Itālijas un Nīderlandes) šā gada 2. aprīlī uzsākušas lietu pret Google, lai piespiestu kompāniju mainīt personas datu apstrādi, kāda tiek izmantota, lietojot Google meklētājprogrammu. Visas sešas institūcijas lietu skatīs saskaņā ar nacionālo normatīvo regulējumu, pamatojoties uz ES..
Lasīt vairāk »

Rīgā norisinājās otrā ikgadējā Baltijas valstu datu aizsardzības uzraudzības institūciju sanāksme

Ievietots 25.03.2013. · sadaļā Arhīvs

Laika posmā no 2013.gada 21.-22.martam Rīgā norisinājās otrā ikgadējā Baltijas valstu personas datu aizsardzības uzraudzības institūciju sanāksme, kuras ietvaros tika diskutēts par dažādiem praktiskiem ar personas datu apstrādi un aizsardzību saistītiem jautājumiem, tai skaitā tika diskutēts par 2012.gada oktobrī notikušo Šengenas novērtēšanas vizīti un tās rezultātiem visās trīs Baltijas valstīs...
Lasīt vairāk »

Notiks ikgadējā Baltijas valstu datu aizsardzības institūciju sanāksme

Ievietots 20.03.2013. · sadaļā Arhīvs

21. un 22.martā Rīgā viesosies Lietuvas un Igaunijas datu aizsardzības institūciju delegācijas, lai piedalītos ikgadējā Baltijas valstu datu aizsardzības institūciju sanāksmē un diskutētu par aktualitātēm personas datu aizsardzības jomā. Sanāksmē piedalīsies Lietuvas datu aizsardzības institūcijas vadītājs Algirdas Kunčinas (Algirdas Kunčinas), Igaunijas datu aizsardzības institūcijas vadītājs Viljars Pīps (Viljar Peep) un..
Lasīt vairāk »

Eiropas personas datu aizsardzības organizācijas publicē viedokli par mobilajām aplikācijām

Ievietots 14.03.2013. · sadaļā Arhīvs

Gala lietotāju piekrišana ir būtiska, lai panāktu atbilstību Eiropas datu aizsardzības likumdošanai. Eiropas personas datu aizsardzības organizācijas (kas apvienotas 29.panta darba grupā) ir vienojušās par kopīgu viedokli attiecībā uz galvenajiem mobilo aplikāciju riskiem personas datu aizsardzībā. Viedoklī iekļauti noteikti pienākumi, kas jāievēro aplikāciju veidotājiem un citām pusēm, piemēram, aplikāciju veikaliem,..
Lasīt vairāk »