Par nepieciešamību norīkot personas datu aizsardzības speciālistu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību nodrošināšanai

Ievietots 24.01.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka, sākot ar 2018. gada 25. maiju, tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Ņemot vērā sabiedrības interesi par..
Lasīt vairāk »

Integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība “pēc noklusējuma”

Ievietots 22.01.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcijai ir uzdoti vairāki jautājumi saistībā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – VDAR) 25.pantā minēto terminu ”integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma”. Sīkāka informācija – VDAR 25.pantā. Liela mēroga personas datu apstrāde bieži tiek saistīta ar profilēšanu, automatizētu lēmumu pieņemšanu un pakalpojumu personalizēšanu. Līdzās šādai..
Lasīt vairāk »

Par publicēto informāciju DVI interneta vietnē “Personas datu aizsardzības speciālistu reģistrs”

Ievietots 22.01.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka saskaņā ar Fizisko personas datu aizsardzības likuma 21.pantu pirms personas datu apstrādes uzsākšanas pārzinis reģistrē personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā vai norīko fizisko personu – datu aizsardzības speciālistu – šajā pantā minētajos gadījumos.             Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21.1 panta pirmā daļa paredz,..
Lasīt vairāk »

Kvalificēto personas datu aizsardzības speciālistu statistika Latvijā

Ievietots 12.12.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Ievērojot sabiedrības izteikto lielo interesi, Datu valsts inspekcija apkopoja personas datu aizsardzības speciālistu skaitu un informē, ka uz 2017.gada 12.decembri Datu valsts inspekcija 220 personām ir piešķīrusi personas datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju un izsniegusi personas datu aizsardzības speciālista apliecību. Janvāris – 92; Februāris – 92; Marts – 121; Aprīlis – 121; Maijs..
Lasīt vairāk »

Par personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu rezultātiem

Ievietots 12.12.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka ir apkopoti 2017.gada piektā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma rezultāti. Kopumā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu kārtoja 87 pretendenti - 46 personām ir piešķirta personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācija. Apsveicam ar personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas iegūšanu! Diemžēl 41 pretendents nav nokārtojis personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas..
Lasīt vairāk »

Par personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma norises vietu

Ievietots 28.11.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem

Datu valsts inspekcija informē, ka personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums notiks 2017.gada 30.novembrī plkst. 10.00,  Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19, 21.auditorijā,  Rīgā. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam kontaktēties ar Datu valsts inspekcijas pārstāvjiem, zvanot uz tālruņa numuru 67223131 vai nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv.

Nākamie personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumi

Ievietots 24.11.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

2018.gada 30.janvārī, plkst.10.00, Blaumaņa ielā 11/13, 3.stāvā. Personas, kas vēlas kārtot personas datu aizsardzības speciālista pārbaudījumu, var pieteikties līdz 2018.gada 15.janvārim, aizpildot un iesniedzot pievienoto Iesnieguma veidlapu un nepieciešamos dokumentus (uzrāda dokumentu oriģinālus)* un uzrādot personas apliecinošu dokumentu. 2018.gada 20.februārī, plkst.10.00, Blaumaņa ielā 11/13, 3.stāvā. Personas, kas vēlas kārtot personas..
Lasīt vairāk »

29. panta darba grupas izstrādātās vadlīnijas par atsevišķiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas jautājumiem

Ievietots 10.11.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija atgādina, ka, sākot ar 2018. gada 25. maiju, tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Lai..
Lasīt vairāk »

Jaunais Personas datu apstrādes likums precizēs Vispārīgās datu aizsardzības regulas pielietojumu Latvijā

Ievietots 12.10.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Ceturtdien, 12. oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika atbalstīts Tieslietu ministrijas izstrādātais likumprojekts – “Personas datu apstrādes likums”, kas nosaka Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – Regulas) piemērošanu Latvijā. Regulas piemērošana tiks uzsākta 2018. gada 25. maijā, nosakot vienādus noteikumus personas datu aizsardzībai visā Eiropas Savienībā (ES). Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis..
Lasīt vairāk »

Par personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu rezultātiem

Ievietots 06.10.2017. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka ir apkopoti 2017.gada ceturtā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma rezultāti. Kopumā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu kārtoja 52 pretendenti - 37 personām ir piešķirta personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācija. Apsveicam ar personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas iegūšanu! Diemžēl 15 pretendenti nav nokārtojuši personas datu aizsardzības speciālista..
Lasīt vairāk »