Akreditēts pirmais kredītbirojs

Ievietots 17.09.2015. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija 2015.gada 16.septembrī pieņēma lēmumu izsniegt pirmo licenci kredītinformācijas biroja darbībai. Licence izsniegta akciju sabiedrībai “Kredītinformācijas birojs” uz pieciem gadiem. Kredītbirojam ir nepieciešama licence, lai apstrādātu ziņas par fiziskas personas parādiem, tās nodotu trešajām personām izmantošanai kādam no Kredītinformācijas biroju likuma 4.panta otrajā daļā noteiktajiem mērķiem, kā arī..
Lasīt vairāk »

Aicinām pieteikties kredītinformācijas biroju auditēšanas ekspertus

Ievietots 06.07.2015. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Aicinām pieteikties ekspertus, kam būs tiesības veikt auditu un sagatavot audita ziņojumu saskaņā ar 2015.gada 2.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 267 “Kredītinformācijas biroju licencēšanas un uzraudzības noteikumi” 10.punktu. Pielikumā veidlapa, kas palīdzēs Jums iesniegt informāciju par atbilstību noteikumos izvirzītajām prasībām ekspertiem.

Personas datu apstrādes atbilstības novērtējuma sagatavošana

Ievietots 02.06.2015. · sadaļā Speciālistiem, Ziņas

2015.gada 15.maijā spēkā stājās Ministru kabineta 2015.gada 12.maija noteikumi Nr.216 “Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz personas datu apstrādes atbilstības novērtējumu” (turpmāk – Noteikumi). Saskaņā ar šiem Noteikumiem valsts un pašvaldības institūcijām un privātpersonām, kurām deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi (turpmāk – Iestāde), pirms personas datu apstrādes uzsākšanas jaunam personas datu apstrādes..
Lasīt vairāk »

Seminārs personas datu aizsardzības speciālistiem (precizēta norises vieta)

Ievietots 16.04.2015. · sadaļā Arhīvs, Speciālistiem

Datu valsts inspekcija saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumu Nr.80 “Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība” 27.1.punktu organizē semināru personas datu aizsardzības speciālistiem. Seminārs notiks š.g. 13.maijā Astor Riga Hotel Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 10, Mikhail Tal konferenču zālē no plkst. 12:00 līdz 16:30. Dalības maksa seminārā saskaņā..
Lasīt vairāk »