Panākta būtiska virzība Vispārējās datu aizsardzības regulas kontekstā

Ievietots 19.06.2015. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Latvias prezidentūras laikā Eiropas Savienības Padomē, 2015.gada 15.jūnijā ES Padome vienojās par vispārēju pieeju attiecībā uz vispārējo datu aizsardzības regulu, kas nosaka digitālajam laikmetam pielāgotus noteikumus. Šīs regulas divi galvenie mērķi ir uzlabot personas datu aizsardzības līmeni un uzlabot biznesa iespējas digitālajā vienotajā tirgū. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atzina: “Šodien..
Lasīt vairāk »

Personas datu apstrādes atbilstības novērtējuma sagatavošana

Ievietots 02.06.2015. · sadaļā Speciālistiem, Ziņas

2015.gada 15.maijā spēkā stājās Ministru kabineta 2015.gada 12.maija noteikumi Nr.216 “Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz personas datu apstrādes atbilstības novērtējumu” (turpmāk – Noteikumi). Saskaņā ar šiem Noteikumiem valsts un pašvaldības institūcijām un privātpersonām, kurām deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi (turpmāk – Iestāde), pirms personas datu apstrādes uzsākšanas jaunam personas datu apstrādes..
Lasīt vairāk »

Vizītē Rīgā ieradīsies Baltijas valstu un Francijas personas datu aizsardzības uzraudzības institūciju pārstāvji

Ievietots 25.05.2015. · sadaļā Ziņas

Datu valsts inspekcijā 2015.gada 26.-27.maijam viesosies Francijas personas datu aizsardzības uzraudzības institūcijas prezidente I.Falke Pierotina, kā arī Lietuvas un Igaunijas personas datu aizsardzības uzraudzības institūciju pārstāvji. Vizītes laikā Rīgā plānots pārrunāt Baltijas valstu sadarbības praksi, īstenojot vienotas pārbaudes dažādās jomās. Šāda sadarbība Eiropas Savienībā tiek atzīta par labo praksi, tādēļ..
Lasīt vairāk »

Pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi

Ievietots 12.05.2015. · sadaļā Ziņas

15.maijā spēkā stājušies 2015.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.216 “Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz personas datu apstrādes atbilstības novērtējumu”, kā arī atbilstoši grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumos Nr.40 “Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības”. Tuvāka informācija: http://likumi.lv/doc.php?id=274002 un http://likumi.lv/doc.php?id=2697.

Baltijas valstu datu aizsardzības uzraudzības institūciju sadarbība ir sekmīga

Ievietots 02.03.2015. · sadaļā Ziņas

Baltijas valstu personas datu aizsardzības uzraudzības institūciju pārstāvji š.g. 26. un 27.februārī tikās Pērnavā, Igaunijā, kur norisinājās ceturtā ikgadējā Baltijas valstu personas datu aizsardzības uzraudzības institūciju sanāksme. Minēto institūciju sadarbības mērķis ir pieredzes apmaiņa, kā arī vēlme sekmēt augstāku personas datu aizsardzības līmeni Baltijas valstīs, nodrošinot vienotus spēles noteikumus uzņēmējdarbībā,..
Lasīt vairāk »

Eiropas datu aizsardzības diena

Ievietots 28.01.2015. · sadaļā Ziņas

2015.gada 28.janvārī tiks atzīmēta Eiropas datu aizsardzības diena, kas tiek atzīmēta jau devīto gadu Eiropā, ASV un Kanādā. Eiropas datu aizsardzības dienas mērķis ir sekmēt ikvienas personas izpratni par personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem. Tas ir īpaši svarīgi attīstoties informāciju tehnoloģijām un internetam, kas būtiski palielinājis personas datu apstrādes..
Lasīt vairāk »

Datu aizsardzības direktīva attiecas arī uz ierakstiem no videonovērošanas kameras, ko izvietojusi persona savā īpašumā un kas vērsta uz publisko telpu

Ievietots 08.01.2015. · sadaļā Ziņas

(Direktīva pieļauj vērtēt personu likumiskās intereses, lai aizsargātu īpašumu, savu vai savas ģimenes veselību vai dzīvību.) Datu aizsardzības direktīvā (Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 24.oktobra direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti) ir noteikti tiesiskie pamati, kad ir pieļaujama personas datu apstrāde...
Lasīt vairāk »

29. panta darba grupas1 kopīgais Eiropas Savienības datu aizsardzības uzraudzības iestāžu paziņojums

Ievietots 10.12.2014. · sadaļā Ziņas

Š. g. 26.novembrī 29. panta darba grupa apstiprināja Eiropas Savienības datu aizsardzības uzraudzības iestāžu kopīgu paziņojumu, kurā uzsvērts, ka jebkura veida personas datu apstrāde novērošanas ietvaros, pat ja tā tiek veikta nacionālās drošības mērķiem, jāveic tikai un vienīgi saskaņā ar vispārpieņemtajām Eiropas vērtībām un tiesisko regulējumu. Paziņojumā piedāvāti vairāki tuvākajā..
Lasīt vairāk »

29. panta darba grupa1 apstiprina darba dokumentu par novērošanu izlūkošanas un nacionālās drošības mērķiem

Ievietots 10.12.2014. · sadaļā Ziņas

Š. g. 5. decembrī 29. panta darba grupa apstiprināja darba dokumentu par elektronisko sakaru novērošanu izlūkošanas un nacionālās drošības mērķiem. Šajā darba grupas diskusiju un tiesiskā ietvara analīzes rezultātā tapušajā darba dokumentā ir iekļauta juridiskā analīze saistībā ar 29. panta darba grupas š. g. 10. aprīļa Viedokli Nr.04/2014 par elektronisko..
Lasīt vairāk »

Rekomendācijai par personas datu apstrādes drošību – atjaunināta versija

Ievietots 02.12.2014. · sadaļā Ziņas

Datu valsts inspekcijas mājaslapas sadaļā “Publikācijas” ir pieejama rekomendācijas “Personas datu apstrādes drošība” atjaunota versija, kurā veikta virkne izmaiņu saistībā ar nesenajiem grozījumiem likumdošanā. Rekomendācija pamatā paredzēta nelielām organizācijām un uzņēmumiem kā praktisku padomu kopums IT drošības jautājumos no personas datu aizsardzības viedokļa. Drošu un likumdošanai atbilstošu informācijas tehnoloģiju sistēmu..
Lasīt vairāk »