Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas četrpadsmitā plenārsesija: Vadlīnijas par likumīgu pamatojumu tiešsaistes pakalpojumu apstrādei, kuru pamatā ir līgumi (6. panta b) punkts, 64. pants), pants.

Ievietots 14.10.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Briselē, 10.oktobrī — 8. un 9.oktobrī norisinājās četrpadsmitā plenārsēde Eiropas Datu aizsardzības kolēģijā, kurā tikās EEZ datu aizsardzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs. Plenārsēdes laikā tika apspriests plašs tematu loks. Vadlīnijas par tiešsaistes pakalpojumu apstrādes likumīgu pamatojumu, apstrādei, kuru pamatā ir līgumi ( VDAR 6. panta (1) b) punkts)..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcija aicina uz semināru ciklu “Ceļvedis datu apstrādē maziem un vidējiem uzņēmējiem ”

Ievietots 18.09.2019. · sadaļā 1.lapa, DPSME jaunumi, Ziņas

Datu valsts inspekcija aicina piedalīties semināros  “Ceļvedis datu apstrādē maziem un vidējiem uzņēmējiem”. No 2019.gada septembra līdz novembrim Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Ludzā, Valmierā, Cēsīs un Rīgā norisināsies bezmaksas informatīvie semināri mazajiem un vidējiem uzņēmējiem ar mērķi veicināt izpratni par Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām attiecībā uz personas datu apstrādi uzņēmumā...
Lasīt vairāk »

Eiropas Savienības Tiesas Gada apskats

Ievietots 03.09.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Eiropas Savienības Tiesa ir izdevusi konspektīvu 2018.gada apskatu par pērngad paveikto, iepazīstinot ar tās nozīmīgākajiem spriedumiem un skaidrojot, ko šie nolēmumi nozīmē Eiropas iedzīvotājiem. GADA APSKATS 2018 elektroniskā veidā pieejams - https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11670/lv/     

Datu valsts inspekcija piemēro 7000 eiro lielu naudas sodu internetveikalam par personas datu apstrādes pārkāpumiem

Ievietots 29.08.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

2019.gada 26.augustā Datu valsts inspekcijas (DVI) direktore pieņēma lēmumu komersantam, kas sniedz pakalpojumus internetveikalā, piemērot 7000 euro lielu naudas sodu par datu subjekta tiesību neievērošanu un nesadarbošanos ar uzraudzības iestādi – DVI, personu datu aizsardzības jomā. Konkrētajā gadījumā komersants savlaicīgi nesniedza atbildi iedzīvotājam (datu subjektam). Tāpat komersants nesadarbojās ar DVI..
Lasīt vairāk »

Paziņojums

Ievietots 21.08.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka Džovanni Butareli (Giovanni Buttarelli), kurš ieņēma Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja amatu (European Data Protection Supervisor) ir devies mūžībā 2019.gada 20.augustā. Eiropas Datu aizsardzības uzrauga oficiālais paziņojums pieejams: https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/press-releases/notice_en

Par personas datu apstrādi, nosūtot informatīvu paziņojumu par vēlētāja reģistrāciju vēlēšanu iecirknī balsošanai 2019.gada 25.maija Eiropas Parlamenta vēlēšanās

Ievietots 19.08.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija (turpmāk- DVI) ir apkopojusi iestāžu sniegto informāciju par personas datu apstrādi, nosūtot informatīvu paziņojumu par vēlētāja reģistrāciju vēlēšanu iecirknī balsošanai 2019.gada 25.maija Eiropas Parlamenta vēlēšanās (turpmāk – Paziņojums) Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) elektroniskajā deklarēšanās sistēmā (turpmāk – EDS).            2019.gada maijā..
Lasīt vairāk »

EDAK 2018. GADA ZIŅOJUMS – KOPSAVILKUMS PAR SADARBĪBU UN PĀRREDZAMĪBU

Ievietots 13.08.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka 2019. gada 16. jūlijā Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDAK) publicētais ziņojums par 2018. gada aktivitātēm, kura mērķis ir iepazīstināt interesentus ar EDAK veiktajām darbībām, informēt par uzraudzības iestāžu sadarbību pārrobežu lietās, tostarp ‘’vienas pieturas aģentūras’’ un savstarpējās palīdzības veiktajām procedūrām, kā arī atskatīties uz 2018...
Lasīt vairāk »

DEKLARĀCIJA PAR INOVĀCIJU PUBLISKAJĀ SEKTORĀ

Ievietots 05.08.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

2019.gada 22.maijā Latvija un vēl 39 valstis (tai skaitā piecas trešās valstis) pievienojās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) jeb OECD publiskā sektora inovācijas deklarācijai. Deklarācijas mērķis ir nodrošināt, lai inovācijas ieviešana būtu publiskā sektora organizāciju galvenā un stratēģiskā funkcija un valsts ierēdņu ikdienas darbs. Deklarācijā ir pausta kopīga nostāja..
Lasīt vairāk »

Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā

Ievietots 05.08.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka ar šodienu (05.08.2019.)  tiek sākta tieša likuma “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” piemērošana. Likums pieejams: https://likumi.lv/ta/id/308278-par-fizisko-personu-datu-apstradi-kriminalprocesa-un-administrativa-parkapuma-procesa  

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 2018.gada darbības pārskats

Ievietots 22.07.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

2019. gada 16. jūlijā Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK) ir publicējusi ziņojumu par 2018. gada aktivitātēm. Tā galvenais mērķis ir iepazīstināt interesentus ar EDAK veiktajām darbībām, informēt par uzraudzības iestāžu sadarbību pārrobežu lietās, tostarp ‘’vienas pieturas aģentūras’’ un savstarpējās palīdzības veiktajām procedūrām, kā arī atskatīties uz 2018. gada rezultātiem un..
Lasīt vairāk »