Paziņojums par digitālo kontaktu izsekošanu

Ievietots 28.04.2020. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Šodien, 2020.gada 28.aprīlī – Konvencijas par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi konsultatīvās komitejas priekšsēdētāja Alessandra Pierucci  un Eiropas Padomes Datu aizsardzības komisārs Jean-Philippe Walter publicēja paziņojumu saistībā ar Covid-19 krīzi, vēršot uzmanību jautājumam par digitālo kontaktu izsekošanu, kas šobrīd ir aktuāls vairākās 108.konvencijas dalībvalstīs. Kopīgajā paziņojumā  A. Pierucci un J.P. Walter atgādina, ka, izvēloties..
Lasīt vairāk »

Par personas datu apstrādi pašvaldībā

Ievietots 21.04.2020. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija (Inspekcija), lai veicinātu pašvaldību izpratni par pienākumiem, kas tām uzticēti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Regula)[1] informē, par personas datu apstrādes organizāciju pašvaldības darbā ievērojot Regulas 5.panta 1.punkta “b” apakšpunktā norādīto nolūka ierobežojuma principu.  Apstrādes likumīgums  Saskaņā ar Regulas 6.panta nosacījumiem, personas datu apstrāde ir likumīga tikai..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcija līdz 12. maijam pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē

Ievietots 08.04.2020. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas pagarināšanu[1], Datu valsts inspekcija līdz 12.maijam pārtrauc klientu pieņemšanu klātienē. Datu valsts inspekcija aicina iedzīvotājus izturēties atbildīgi pret savu un citu personu veselību un saziņai ar iestādi izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus – valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv, iestādes oficiālo elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv vai zvanīt..
Lasīt vairāk »

Neatdod savus personas datus krāpniekiem!

Ievietots 03.04.2020. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija ir saņēmusi informāciju no finanšu iestādēm par krāpnieku aktivitātēm, sūtot iedzīvotājiem SMS, kurās ietvertas krāpnieciskas saites vai kurās lūgts veikt kādu darbību, šķietami, bankas pakalpojumu saņemšanai – šo sauc par pikšķerēšanu. Pikšķerēšana ir neapdomīgu lietotāju aizvilināšana uz tīmekļa vietnēm, kas atdarina reālu organizāciju vietnes. Vilināšanas nolūks ir..
Lasīt vairāk »

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Fizisko personu datu apstrādes likumā” izstrādes procesā (līdz 2020. gada 15. aprīlim)

Ievietots 31.03.2020. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

 1. Dokumenta veids Likumprojekts  2. Dokumenta nosaukums likumprojekts “Grozījumi Fizisko personu datu apstrādes likumā”  3. Politikas joma un nozare vai teritorija Tieslietu politika  4. Dokumenta mērķgrupas Noteikumu projekta tiesiskais regulējums attiecināms uz personām, kas: 1) Jebkura juridiskā persona vai valsts institūcija, kura veic personas datu apstrādi (datu iegūšana, glabāšana, izmantošana, nodošana..
Lasīt vairāk »

Par sensitīvo datu publiskošanu

Ievietots 20.03.2020. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija, paskaidro, ka saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula) 6.panta 1.punkta d) apakšpunktu personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses (piemērām, gadījumos, kad nepieciešams veikt pasākumus epidēmijas uzraudzībai), kā arī saskaņā ar 9.panta 2.punkta “i” un “j” apakšpunktu, īpašu..
Lasīt vairāk »

DVI vērš uzmanību uz personu tiesībām un pienākumiem datu aizsardzības jomā veselības informācijas kontekstā

Ievietots 17.03.2020. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Ņemot vērā aktuālo informāciju par Covid-19 un tā izplatību pasaulē un arī Latvijā, Datu valsts inspekcija sniedz informāciju par personu tiesībām un pienākumiem datu aizsardzības jomā veselības informācijas kontekstā. Inspekcija atgādina, ka personas datu apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja ir piemērojams vismaz viens no Vispārīgās..
Lasīt vairāk »

Par izmaiņām telefonkonsultāciju sniegšanā

Ievietots 17.03.2020. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.1.apakšpunktā norādīto un izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, no 2020.gada 17.marta, lai veicinātu Datu valsts inspekcijas (turpmāk-Inspekcija) sasniedzamību un saziņu ar sabiedrību, Inspekcija ievieš izmaiņas telefonisko konsultāciju sniegšanā. Vienlaikus Inspekcija vērš uzmanību, ka konsultācijas iespējams saņemt arī..
Lasīt vairāk »

Par radošo konkursu jauniešiem “Dati ir vērtība – sargā tos!”

Ievietots 13.03.2020. · sadaļā 1.lapa, DPSME jaunumi, Ziņas

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Datu valsts inspekcija informē, ka konkursa “Dati ir vērtība-sargā tos!” otrā kārta un fināls, kas bija paredzēts no 2020.gada 25.marta līdz 2020.gada 5.maijam tiek ATCELTS. Datu valsts inspekcija individuāli sazināsies ar..
Lasīt vairāk »

Tiesības uz informāciju — norādījumi iestādēm, ņemot pirkstu nospiedumus Eurodac vajadzībām

Ievietots 10.03.2020. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

             Datu valsts inspekcija informē, ka Apvienotās pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac (Eiropas patvēruma meklētāju daktiloskopijas datubāze) uzraudzības institūcijas sekretariāts ir izstrādājis informatīvo materiālu “Tiesības uz informāciju — norādījumi iestādēm, ņemot pirkstu nospiedumus Eurodac vajadzībām”, kurā sniegta informācija iestādēm par to, kā saprotamā un pieejamā..
Lasīt vairāk »