Ir pieejama EDPB darba programma 2019/2020 gadam

Ievietots 20.02.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDPB)* interneta vietnē publicēta EDPB 2019/2020 DARBA PROGRAMMA EDPB 2019/2020 DARBA PROGRAMMA pieejama  https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb-2019-02-12plen-2.1edpb_work_program_en.pdf EDPB darba plānā ir paredzēti četri galvenie uzdevumi: Izstrādāt viedokļus, vadlīnijas, rekomendācijas un labās prakses piemērus, lai veicinātu vienotu izpratni par Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Policijas direktīva**; Konsultēt Eiropas Komisiju par..
Lasīt vairāk »

Par revidenta statusu sniedzot revīzijas pakalpojumus

Ievietots 29.01.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Vai zvērināts revidents, sniedzot finanšu pārskata revīzijas pakalpojumus organizācijai, ir uzskatāms par pārzini vai par apstrādātāju? Vispirms Inspekcija informē, ka ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula) piemērošanas uzsākšanas brīdi (no 2018.gada 25.maija) personas datu apstrādes pamatprincipi nemainās, bet Regula būtiski paplašina katras personas tiesības datu apstrādē un rada jaunus pienākumus..
Lasīt vairāk »

13. datu aizsardzības diena

Ievietots 28.01.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

2019.gada 28.janvārī Datu valsts inspekcija organizēja atvērto durvju dienu. Atvērto durvju dienu ietvaros skolēniem bija iespēja iepazīties ar Datu valsts inspekcijas darbu un uzzināt par datu aizsardzību. 2019.gada 28.janvāris – Eiropas datu aizsardzības diena, kas tiek atzīmēta jau trīspadsmito gadu Eiropā, ASV un Kanādā. Eiropas datu aizsardzības dienas mērķis ir..
Lasīt vairāk »

Francijas datu aizsardzības uzraudzības iestāde CNIL uzliek GOOGLE LLC naudas sodu 50 miljonu eiro apmērā

Ievietots 22.01.2019. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka Francijas datu aizsardzības uzraudzības iestāde CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) 2019.gada 21.janvārī par neatbilstību Vispārīgās datu aizsardzības regulas[1] prasībām sodīja uzņēmumu GOOGLE LLC, piemērojot naudas sodu 50 miljonu eiro apmērā par personas datu apstrādes pārredzamības principa nenodrošināšanu un neatbilstošu datu subjekta piekrišanu..
Lasīt vairāk »

Forums Digitālā Ēra 2018 ir nominēts prestižajai WSIS balvai!

Ievietots 22.01.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Ar prieku un lepnumu paziņojam, ka forums Digitālā Ēra ir nominēts prestižajai WSIS 2019 balvai! Forums ir nominēts kategorijā Drošības un uzticības stiprināšana IKT lietošanā (Building confidence and security in use of ICTs). Aicinām par forumu nobalsot līdz 10.februārim! Kā balsot? 1. Dodies uz https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2019/Vote 2. Reģistrējies un pieslēdzies 3. Ej uz “Voting Form” 4. Balso par..
Lasīt vairāk »

Atvērto durvju dienas Datu valsts inspekcijā

Ievietots 16.01.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Katru gadu 28.janvārī tiek atzīmēta Eiropas datu aizsardzības diena, šogad tā tiks atzīmēta jau trīspadsmito gadu Eiropā, ASV un Kanādā. Eiropas datu aizsardzības dienas mērķis ir sekmēt ikvienas personas izpratni par personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem. Tas ir īpaši svarīgi, jo sākot ar 2018.gada 25.maiju Eiropas Savienība uzsāka Vispārīgās..
Lasīt vairāk »

Elektronisko sakaru komersantiem jāiesniedz statistiskā informācija par saglabājamo datu pieprasījumiem par 2018.gadu

Ievietots 08.01.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Elektronisko sakaru komersantiem līdz kārtējā gada 1.februārim jāiesniedz Datu valsts inspekcijā statistiskā informācija par saglabājamo datu pieprasījumiem, kurus iepriekšējā gadā atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 71.1 panta pirmajai daļai veikušas pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra un tiesa. Pamatojums: Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumu Nr.820 “Kārtība, kādā..
Lasīt vairāk »

Atgādinājums personas datu aizsardzības speciālistiem

Ievietots 18.12.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija (DVI) atgādina, ka saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma (stājās spēkā 05.07.2018., FPDAL) pārejas noteikumu 4.punktu – datu aizsardzības speciālisti, kuri ieguva kvalifikāciju (ir nokārtojuši DVI eksāmenu) un ir iekļauti kvalificēto personas datu aizsardzības speciālistu sarakstā līdz 05.07.2018., tiek iekļauti publiski pieejamā kvalificēto personas datu aizsardzības..
Lasīt vairāk »

Par telefonkonsultāciju laika izmaiņām 2018.gada 21.decembrī

Ievietots 18.12.2018. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcijas telefonkonsultāciju laiks 2018.gada 21.decembrī no plkst. 10:30 līdz 12:30.

Par iespēju līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas un datu aizsardzības speciālistu saraksta uzturēšanas noteikumi” izstrādē

Ievietots 04.12.2018. · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas un datu aizsardzības speciālistu saraksta uzturēšanas noteikumi”  izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2018. gada 14. decembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam. Ministru kabineta noteikumu projekts pieejams - https://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/sabiedribas-lidzdaliba/