Datu valsts inspekcija un LIKTA sadarbojas datu drošības jomā

Ievietots 16.07.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

“Iesaistīto pušu sadarbība un saskaņota rīcība datu drošības jomā veicina gan vienotu pieeju valsts mērogā, gan ir viens no Latvijas starptautiskās reputācijas priekšnosacījumiem,” uzsver DVI direktore Daiga Avdejanova. Datu valsts inspekcija (DVI) turpina sadarbību ar partneriem saistībā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) piemērošanu un datu drošības jomā kopumā. DVI..
Lasīt vairāk »

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK)— divpadsmitā plenārsēde

Ievietots 16.07.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Vadlīnijas par video novērošanu, ASV CLOUD akta ietekmi, atzinums par līguma standartklauzām apstrādātājiem saskaņā ar Vispārīgās Datu aizsardzības regulas (VDAR) 28.8. pantu (Dānija), atzinums par akreditācijas kritērijiem pārraudzības struktūrām (Austrija), atzinums par uzraudzības iestādes kompetenci gadījumā, ja mainās galvenās vai vienotās uzņēmējdarbības atrāšanās vieta, atzinums par pacientu datu apstrādi e-veselības..
Lasīt vairāk »

Pamatnostādnes 1/2019 par rīcības kodeksiem un uzraudzības iestādēm saskaņā ar Regulu 2016/679

Ievietots 27.06.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Pēc sabiedriskās apspriešanas, Eiropas Datu aizsardzības kolēģija ir pieņēmusi Pamatnostādnes 1/2019 par rīcības kodeksiem un uzraudzības iestādēm saskaņā ar Regulu 2016/679. Pamatnostādnes pieejamas: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-12019-codes-conduct-and-monitoring-bodies-under-0_en

Starptautiskā datu aizsardzības telekomunikāciju darba grupa – par privātumu un mākslīgo intelektu, atrašanās vietas noteikšanu plašā mērogā

Ievietots 25.06.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Starptautiskā datu aizsardzības telekomunikāciju darba grupa (tā sauktā Berlīnes grupa), savā 64. sanāksmē Kvīnstaunā, Jaunzēlandē 2018.gada 29. un 30.novembrī apstiprināja darba dokumentu par atrašanās vietas noteikšanu plašā mērogā. Fiziskās atrašanās vietas izsekošana, proti, moderno tehnoloģiju spēja sekot indivīdu kustībām un saglabāt to uzskaiti, ir joma, kurā satiekas cilvēku reālās un..
Lasīt vairāk »

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija — Vienpadsmitā plenārsēde: Pamatnostādnes par rīcības kodeksiem, pielikums pamatnostādnēm par akreditāciju, pielikums pamatnostādnēm par sertifikāciju

Ievietots 25.06.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Briselē, 5. jūnijs — 4. jūnijā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) datu aizsardzības iestādes un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) tikās vienpadsmitajā plenārsesijā. Plenārsēžu laikā apsprieda plašu tematu loku. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK) pieņēma pamatnostādnes par rīcības kodeksiem. Pēc sabiedriskās apspriešanas tekstā ir iekļauti paskaidrojumi. Šo pamatnostādņu mērķis ir sniegt..
Lasīt vairāk »

LV portāls atklāj “Moneyval” ceļvedi – turpmāk visas aktualitātes atrodamas vienkopus

Ievietots 29.05.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Institūciju sadarbības rezultātā LV portāls sadaļu “Moneyval” ir papildinājis ar tematisko ceļvedi, iezīmējot pasākumu plānu 2019. gadam. Tādējādi turpmāk LV portālā vienkopus būs pieejama aktuālākā informācija par Latvijas paveikto “Moneyval” rekomendāciju ieviešanā – noteiktajiem institūciju mērķiem, uzdevumiem un rīcības virzieniem.                              Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs uzsver: “Ceļvedis strukturētā..
Lasīt vairāk »

Datu valsts inspekcija par Vispārīgās datu aizsardzības regulas pirmo gadu

Ievietots 27.05.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

2019.gada 27.maijs  Aprit gads kopš Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanas Pirmais gads, kopš Latvijā ieviesta Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR), aizvadīts salīdzinoši mierīgi, bez būtiskiem satricinājumiem personas datu aizsardzības jomā. Tas izdevies, pateicoties sadarbībai ar partneriem un Datu valsts inspekcijas (DVI) darbam, nodrošinot konsultācijas un informāciju gan iedzīvotājiem, gan organizācijām,..
Lasīt vairāk »

LIKTA VADLĪNIJAS FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDĒ

Ievietots 27.05.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija,  lai veicinātu personu tiesību un brīvību aizsardzību, uzturētu augstus profesionālos standartus personas datu apstrādei elektronisko sakaru nozarē, attīstītu jaunus sabiedrībai nepieciešamus pakalpojumus un tehnoloģijas, ievērojot personu tiesības uz datu aizsardzību un tiesības uz privātumu un sekmētu progresīvu inovāciju ieviešanu personas datu drošībai, ir izstrādājusi..
Lasīt vairāk »

DVI: atbilstoša fizisko personu datu aizsardzība ir ikviena vēlētāja pamattiesības

Ievietots 23.05.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Dalība vēlēšanās ir būtiskas visu pilsoņu tiesības, vienlaikus fizisko personu datu drošība un aizsardzība ir tiesības, ko ikvienam Eiropas Savienības (ES) un arī Latvijas pilsonim garantē Vispārējā datu aizsardzības regula (VDAR). Jāuzsver, ka personas datu aizsardzība pieder pie pamattiesībām, kas ierakstītas ES pamatdokumentos, norāda fizisko personu datu drošību un aizsardzību..
Lasīt vairāk »

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija — Desmitā plenārsēde: Jauna priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana, atbilde uz EP deputātu Sophie In ‘t Veld, trešais ikgadējais Privātuma vairoga pārskats

Ievietots 23.05.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Briselē, 15. maijs 14. un 15. maijā Eiropas datu aizsardzības kolēģija (EDAK) un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) tikās desmitajā plenārsesijā. Plenārsēžu laikā apsprieda plašu tematu loku. Jauna priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana Valdes locekļi ievēlēja Nīderlandes uzraudzības iestādes priekšsēdētāju Aleid Wolfsen par jauno priekšsēdētāja vietnieku, nomainot Willem Debeuckelaere. EDAK priekšsēdētāja Andrea..
Lasīt vairāk »