#EiropasVēlēšanas2019

Ievietots 14.05.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Trauksmes cēlēji

Ievietots 29.04.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

2019. gada 1. maijā stāsies spēkā Trauksmes celšanas likums  ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Trauksmes celšanas likums definē, kas ir trauksmes cēlējs, kā varēs celt trauksmi, kā arī nosaka pamatprasības trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai. Trauksmes celšanas likumā noteiktas tiesības ikvienam..
Lasīt vairāk »

Informācija vēlētājiem par personas datu apstrādi Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu laikā

Ievietots 18.04.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2019/493 (2019. gada 25. marts), ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 attiecībā uz pārbaudes procedūru saistībā ar noteikumu par personas datu aizsardzību Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā pārkāpumiem

Ievietots 17.04.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka 2019.gada 25.martā pieņema Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2019/493 (2019. gada 25. marts), ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 attiecībā uz pārbaudes procedūru saistībā ar noteikumu par personas datu aizsardzību Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā pārkāpumiem. Vēršam  jūsu uzmanību uz Eiropas Parlamenta..
Lasīt vairāk »

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija — Devītā plenārsesija: Pamatnostādnes par personas datu apstrādi informācijas sabiedrības pakalpojumu kontekstā

Ievietots 12.04.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Brisele, 10. aprīlis — Šā gada 9. un 10. aprīlī Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDAK) devītajā plenārsēdē tikās Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) datu aizsardzības iestāžu pārstāvji un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs. Plenārsēdes laikā EDAK pieņēma pamatnostādnes par VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta darbības jomu un piemērošanu saistībā ar..
Lasīt vairāk »

Par iniciatīvu “Konsultē vispirms” apbalvošanas pasākums

Ievietots 04.04.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

“Ekonomikas ministrijas vīzija ir radīt izcilu uzņēmējdarbības vidi Latvijā!” - Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens Šī gada 29. martā Datu valsts inspekcija piedalījās Ekonomikas ministrijas iniciatīvas “Konsultē vispirms “ svinīgajā apbalvošanas pasākumā. Pateicību iestādēm par ieguldīto darbu un iesaisti iniciatīvā izteica Latvijas Republikas Ministru prezidents Krišjānis Kariņš un ekonomikas ministrs..
Lasīt vairāk »

Eiropas Padomes Ministru komitejas pamatnostādnes CM/ro (2019) 2 dalībvalstīm par veselības datu aizsardzību

Ievietots 29.03.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Strasbūra, 28.03.2019 – Eiropas Padome ir izdevusi pamatnostādņu kopumu 47 dalībvalstīm, mudinot tās ar likumu un praksē nodrošināt, ka ar veselību saistīto datu apstrāde, ņemot vērā tehnoloģiskos sasniegumus un datu subjekta tiesības, tiek veikta, pilnībā ievērojot cilvēktiesības, jo īpaši tiesības uz privātumu un datu aizsardzību. Tajās ir sniegti norādījumi par..
Lasīt vairāk »

Atzinums par 5/2019 par mijiedarbību starp e-privātuma direktīvu un Vispārīgo Datu aizsardzības regulu attiecībā uz datu aizsardzības kompetenci, uzdevumiem un pilnvarām

Ievietots 28.03.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Briselē, 12. martā Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDPB) ir publicējusi EDPB mājas lapā paziņojumu, kurā aicina ES likumdevējus pastiprināt centienus pieņemt e-privātuma regulu, kā rezultātā tiktu pabeigts Eiropas Savienības (ES) datu aizsardzības un elektronisko sakaru konfidencialitātes regulējums, kas vienlaikus papildinātu Vispārīgo datu aizsardzības regulu un nodrošinātu papildus garantijas visiem elektronisko..
Lasīt vairāk »

Preses relīze: Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas septītā plenārsēde: EDAK darba programma 2019.–2020. gadam, atzinums par administratīvās kārtības projektu finanšu tirgu uzraudzības jomā, Brexit, vadlīnijas par rīcības kodeksiem

Ievietots 22.03.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Briselē, 13. februārī. – 12. februārī Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDAK) septītajā plenārsēdē tikās Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) datu aizsardzības iestāžu pārstāvji un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs. Plenārsēdē tika apspriests plašs tematu klāsts. EDAK darba programma 2019.–2020. gadam EDAK saskaņā ar EDAK reglamenta 29. pantu pieņēma savu divu gadu darba..
Lasīt vairāk »

Preses relīze: Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDAK) sestā plenārsēde: privātuma vairogs, Brexit, jautājumi un atbildes par klīniskajiem izmēģinājumiem, novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību (NIDA) saraksti, sertifikācijas pamatnostādnes un EDAK atbilde Austrālijas uzraudzības iestādei attiecībā uz paziņojumu par datu aizsardzības pārkāpumiem

Ievietots 22.03.2019. · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Briselē, 24. janvārī. Eiropas Datu aizsardzības iestāžu pārstāvji 22. un 23. janvārī piedalījās Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDAK) rīkotajā sestajā plenārsēdē. Plenārsēdē tika apspriests plašs tematu klāsts. Privātuma vairogs EDAK locekļi pieņēma EDAK ziņojumu par otro gada pārskatu par ES un ASV privātuma vairogu. EDAK atzinīgi vērtē ASV iestāžu un..
Lasīt vairāk »