8 labas prakses principi fizisko personu datu apstrādē

Ja uz visiem jautājumiem varat atbildēt “JĀ”, tad Jūsu personas datu apstrāde ir droša un tiek veikta atbilstoši likuma prasībām.

  • Dati tiek godīgi un likumīgi apstrādāti
  • Datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem
  • Dati ir adekvāti (ne pārmērīgi)
  • Dati ir precīzi
  • Dati netiek glabāti ilgāk nekā nepieciešams
  • Dati tiek apstrādāti saskaņā ar Jūsu tiesībām
  • Dati ir drošībā
  • Dati netiek pārsūtīti uz citām organizācijām, iestādēm vai ārvalstīm bez drošas adekvātas aizsardzības

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem fizisko personu datu apstrādes sistēmas pārzinim šie principi jāievēro.

Last updated: 06.06.2013. 23:38