29.panta darba grupa

29.panta darba grupa tika izveidota saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 29. pantu. Tā ir neatkarīga Eiropas padomdevēja iestāde datu aizsardzības un privātuma jomā. Tās uzdevumi ir aprakstīti Direktīvas 95/46/EK 30. pantā un Direktīvas 2002/58/EK 15. pantā. Informācija par 29.panta darba grupu pieejama http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm


 

 ! no 07.02.2018. ievēlēta 29.panta darba grupas priekšsēdētāja Andrea Jelinek, Austrijas personas datu aizsardzības uzraudzības iestādes vadītāja (https://www.data-protection-authority.gv.at/) .

Last updated: 01.03.2018. 14:45