DVI semināru materiāli

Semināra prezentācijas “Personas datu aizsardzība. Vispārīgā datu aizsardzības regula.”, “Personas datu aizsardzība. Praktiskai piemērošanai.”, “Personas datu apstrādes tiesiskie aspekti un ar to saistītas problēmas praksē”, sniedz vispārīgu ieskatu personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumos, gaidāmajām izmaiņām sākot ar 2018.gada 25.maiju, Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību piemērošanu.

Prezentācija_14122016_kor

1_Personas datu aizsardzība_Vispārīgā datu aizsardzības regula_200320182_Personas datu aizsardzība_Praktiskai piemērošanai_200320184_Atbildes uz atsūtītajiem jautājumiem_20032018

Last updated: 19.03.2019. 09:46