E-paraksts

Saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, Datu valsts inspekcija ir iestāde, kas akreditē un uzrauga uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzējus Latvijas Republikā.
Datu valsts inspekcija uztur tiešsaistes režīmā brīvi pieejamu uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju reģistru, kurā ir pieejama informācija par uzticamiem sertifikācijas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumi.
Datu valsts inspekcija uztur tiešsaistes režīmā brīvi pieejamu ekspertu, kam ir tiesības veikt sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošību pārbaudes, sarakstu.

Last updated: 06.06.2013. 23:19