Uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrs

Latvijā akreditētu uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrs

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003011203
Adrese: Ērgļu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
Tālrunis: 67108704
E-pasts: lvrtc@lvrtc.lv
Akreditācijas datums: 27.05.2009.

Lēmums un apliecība

Sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības pārbaudes atzinums (28.04.2014.)

Last updated: 11.09.2014. 22:25