Bankas konti valsts nodevu un naudas sodu maksājumiem

Saņēmējs: Valsts Kase
Reģistrācijas nr.: 90000050138
Konta nr.: (skatīt zemāk)
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
Saņēmēja BIC: TRELLV22

LV51TREL1060190913600


Bankas konts Kredītinformācijas biroja nodevai un nodevai par licences izsniegšanu rīcības kodeksa pārraudzības institūcijai

LV69TREL1060191019200


Naudas sodi, ko uzliek Datu valsts inspekcija

Last updated: 06.07.2020. 16:04