Bankas konti valsts nodevu un naudas sodu maksājumiem

Saņēmējs: Valsts Kase
Reģistrācijas nr.: 90000050138
Konta nr.: (skatīt zemāk)
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
Saņēmēja BIC: TRELLV22

LV51TREL1060190913600


Bankas konts par personas datu apstrādes reģistrāciju un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu reģistrāciju valsts nodevu

LV69TREL1060191019200


Naudas sodi, ko uzliek Datu valsts inspekcija

Last updated: 16.03.2018. 09:09