Pakalpojumi

(saites uz pakalpojumu aprakstu interneta vietnē www.latvija.lv)

 

Datu valsts inspekcijas organizētie semināri fizisko personu datu aizsardzības jomā

 

Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis

Last updated: 28.04.2020. 09:12