Pakalpojumi

(saites uz pakalpojumu aprakstu interneta vietnē www.latvija.lv)

Apstrādes reģistrācijas iesnieguma aizpildīšana un izdrukāšana

Datu valsts inspekcija konsultē pakalpojuma saņēmēju par personas datu apstrādes reģistrācijas iesnieguma aizpildīšanu tiekoties klātienē un izdrukā iesniegumu.

Datu valsts inspekcijas organizētie semināri fizisko personu datu aizsardzības jomā

Paziņojuma nosūtīšana, izmantojot mobilā tālruņa īsziņu vai elektronisko pastu

Veicot personas datu apstrādes reģistrāciju, Datu valsts inspekcija nosūta pārzinim paziņojumu, izmantojot mobilā tālruņa īsziņu vai elektronisko pastu par lēmuma pieņemšanu.

Personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums

Datu valsts inspekcija organizē personas datu aizsardzības speciālistu pārbaudījumu.

Personas datu apstrādes reģistrēšana

Visas valsts un pašvaldību institūcijas, fiziskās un juridiskās personas, kas veic vai vēlas uzsākt personas datu apstrādi, reģistrē to Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā, ja vien reģistrācija nav jāveic likuma 21.pantā noteiktajos gadījumos. Datu valsts inspekcija uztur vienotu personas datu apstrādes reģistru, kurā indivīdam bezmaksas tiešsaistē ir iespēja pārbaudīt vai pārzinis ir reģistrējis personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis

Last updated: 05.12.2019. 14:34