Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības tendences pēdējo mēnešu laikā un valdības ieteikumus iespēju robežās visus procesus organizēt attālināti, lai mazinātu inficēšanās risku, rūpētos par iestādes darbinieku veselību un nodrošinātu iestādes darbības nepārtrauktību, Datu valsts inspekcija  līdz 2022.gada 28.februārim apmeklētājus klātienē nepieņem un aicina iedzīvotājus izvēlēties attālinātu pakalpojumu saņemšanu.

Dokumentus Datu valsts inspekcijā var iesniegt:

  1. elektroniski, portālā Latvija.lv, izmantojot aktivizētu e-adresi (E-adrese (primārais saziņas kanāls)) un oficiālo e-pasta adresi pasts@dvi.gov.lv;
  2. pa pastu (ierakstīts vai vienkāršs sūtījums) - adrese: Datu valsts inspekcija (Elijas iela 17, Rīga, LV-1050);
  3. vai personīgi, atstājot 1.stāva pastkastītē ar uzrakstu "Datu valsts inspekcija" (Elijas iela 17, Rīga, LV-1050).

Datu valsts inspekcija atgādina, ka dokumenta juridiskais spēks (oficiāli iesniegts dokuments) ir tad, ja tas satur iesniedzēja parakstu (pašrocīgi, ja tas ir papīrformātā vai drošu elektronisko parakstu, ja tiek nosūtīts uz pasts@dvi.gov.lv), izņēmums ir tad, ja iesniegumu iesniedz un personas identitāti pārbauda, izmantojot tiešsaistes formas portālā latvija.lv .

Informācija par attālinātu pakalpojumu saņemšanu pieejama: https://www.dvi.gov.lv/lv/konsultacijas

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz iestādes oficiālo tālruni +371 67223131 vai rakstīt uz pasts@dvi.gov.lv .

Datu valsts inspekcija aicina iedzīvotājus izturēties atbildīgi pret savu un citu personu veselību!

Noderīgas saites:

Dokumentu juridiskā spēka likums https://likumi.lv/doc.php?id=210205

Iesniegumu likums https://likumi.lv/ta/id/164501-iesniegumu-likums

“E-adrese fiziskām personām – vienota un droša saziņa ar valsti” https://mana.latvija.lv/e-adrese/

“Kas ir drošs elektroniskais paraksts?” https://mana.latvija.lv/kas-ir-dross-elektroniskais-paraksts-un-kur-to-izmantot/