Jaunumi

Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības tendences pēdējo mēnešu laikā un valdības ieteikumus iespēju robežās visus procesus organizēt attālināti, lai mazinātu inficēšanās risku, rūpētos par iestādes darbinieku veselību un nodrošinātu iestādes darbības nepārtrauktību, Datu valsts inspekcija  līdz 2021.gada 11.janvārim apmeklētājus klātienē nepieņem un aicina iedzīvotājus izvēlēties attālinātu pakalpojumu saņemšanu.

Dokumentus Datu valsts inspekcijā var iesniegt elektroniski, izmantojot Valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu latvija.lv vai nosūtot uz oficiālo elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv .

Datu valsts inspekcija atgādina, ka dokumenta juridiskais spēks (oficiāli iesniegts dokuments) ir tad, ja tas satur iesniedzēja parakstu (pašrocīgi, ja tas ir papīrformātā vai drošu elektronisko parakstu, ja tiek nosūtīts uz info@dvi.gov.lv), izņēmums ir tad, ja iesniegumu iesniedz un personas identitāti pārbauda, izmantojot tiešsaistes formas portālā latvija.lv .

Konsultācijas var saņemt katru darba dienu, zvanot uz zemāk norādītajiem konsultāciju tālruņiem vai rakstiski, iesūtot interesējošo jautājumu un situācijas aprakstu elektroniski, adresējot to info@dvi.gov.lv. Jautājumus ir iespējams iesūtīt arī aizpildot kontaktforumu, kas pieejama www.dvi.gov.lv – sadaļā “Kontaktinformācija”, ievadot savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un interesējošo jautājumu. Gadījumā, kad konsultācijas pieprasījums būs iesniegts rakstiski, atbilde būs jāuzgaida, tomēr, to sniedzot, Inspekcijai būs iespēja veikt pilnīgāku situācijas analīzi.

Telefona numurs Konsultāciju sniegšanas laiks  Konsultāciju temats
67223131 P. 08:00 – 12.00 un 12.30 – 17:00
O. 08:00– 12.00 un 12.30 – 17:30
T. 08:00 – 12.00 un 12.30– 16:30
C. 08:00– 12.00 un 12.30 – 16:30
Pk. 08:00 – 12.00 un 12.30– 15:00
Par dokumentu saņemšanu un nosūtīšanu, apmeklētāju pieņemšanu Datu valsts inspekcijā un citi iestādes organizatoriskie jautājumi.
67686024
67686027
P. 09.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
O. 09.00 – 12.00 un 13.00–16.00
T.  09.00 – 12.00 un 13.00–16.00
C. 09.00 – 12.00 un 13.00–16.00
Pk. 09.00 – 12.00 un 13.00–14.00
Konsultācijas fiziskām personām par  personas (datu subjekta) tiesību ievērošanu (tiesības uz informācijas saņemšanu par personas datu apstrādes tiesisko pamatu, tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem, tiesības labot neprecīzus datus u.c.).
67686034 P. 09.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
O. 09.00 – 12.00 un 13.00–16.00
T.  09.00 – 12.00 un 13.00–16.00
C. 09.00 – 12.00 un 13.00–16.00
Pk. 09.00 – 12.00 un 13.00–14.00
Valsts un pašvaldību  institūciju jautājumi par to veikto personas datu apstrādi.
67686025 P. 09.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
O. 09.00 – 12.00 un 13.00–16.00
T.  09.00 – 12.00 un 13.00–16.00
C. 09.00 – 12.00 un 13.00–16.00
Pk. 09.00 – 12.00 un 13.00–14.00
Pārziņa un apstrādātāja pienākumi, veicot personas datu apstrādi, nodrošinot darbības atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai.

Datu valsts inspekcija aicina iedzīvotājus izturēties atbildīgi pret savu un citu personu veselību!

Noderīgas saites:

  1. Dokumentu juridiskā spēka likums https://likumi.lv/doc.php?id=210205
  2. Iesniegumu likums https://likumi.lv/ta/id/164501-iesniegumu-likums
  3. “E-adrese fiziskām personām – vienota un droša saziņa ar valsti” https://mana.latvija.lv/e-adrese/
  4. “Kas ir drošs elektroniskais paraksts?” https://mana.latvija.lv/kas-ir-dross-elektroniskais-paraksts-un-kur-to-izmantot/
  5. Aktualitātes par Covid-19 https://covid19.gov.lv/
  6. Biežāk uzdotie jautājumi https://www.dvi.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi/