Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības tendences pēdējo mēnešu laikā un valdības ieteikumus iespēju robežās visus procesus organizēt attālināti, lai mazinātu inficēšanās risku, rūpētos par iestādes darbinieku veselību un nodrošinātu iestādes darbības nepārtrauktību, Datu valsts inspekcija  līdz 2021.gada 31.decembrim apmeklētājus klātienē nepieņem un aicina iedzīvotājus izvēlēties attālinātu pakalpojumu saņemšanu.

Dokumentus Datu valsts inspekcijā var iesniegt elektroniski, izmantojot Valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu latvija.lv vai nosūtot uz oficiālo elektroniskā pasta adresi pasts@dvi.gov.lv .

Datu valsts inspekcija atgādina, ka dokumenta juridiskais spēks (oficiāli iesniegts dokuments) ir tad, ja tas satur iesniedzēja parakstu (pašrocīgi, ja tas ir papīrformātā vai drošu elektronisko parakstu, ja tiek nosūtīts uz pasts@dvi.gov.lv), izņēmums ir tad, ja iesniegumu iesniedz un personas identitāti pārbauda, izmantojot tiešsaistes formas portālā latvija.lv .

Informācija par attālinātu pakalpojumu saņemšanu pieejama: https://www.dvi.gov.lv/lv/konsultacijas

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz iestādes oficiālo tālruni +371 67223131 vai rakstīt uz pasts@dvi.gov.lv .

Datu valsts inspekcija aicina iedzīvotājus izturēties atbildīgi pret savu un citu personu veselību!

Noderīga informācija:

  1. Biežāk uzdotie jautājumi
  2. #DVIskaidro
  3. Covid-19

Noderīgas saites:

Dokumentu juridiskā spēka likums https://likumi.lv/doc.php?id=210205

Iesniegumu likums https://likumi.lv/ta/id/164501-iesniegumu-likums

“E-adrese fiziskām personām – vienota un droša saziņa ar valsti” https://mana.latvija.lv/e-adrese/

“Kas ir drošs elektroniskais paraksts?” https://mana.latvija.lv/kas-ir-dross-elektroniskais-paraksts-un-kur-to-izmantot/