Lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību, Ministru kabinets 2021.gada 5.februārī pieņēma lēmumu par ārkārtas situācijas pagarināšanu Latvijā līdz 2021.gada 6.aprīlim.

Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības tendences pēdējo mēnešu laikā un valdības ieteikumus iespēju robežās visus procesus organizēt attālināti, lai mazinātu inficēšanās risku, rūpētos par iestādes darbinieku veselību un nodrošinātu iestādes darbības nepārtrauktību, Datu valsts inspekcija  līdz 2021.gada 6.aprīlim apmeklētājus klātienē nepieņem un aicina iedzīvotājus izvēlēties attālinātu pakalpojumu saņemšanu.

Informācija par attālinātu pakalpojumu saņemšanu pieejama: https://www.dvi.gov.lv/lv/konsultacijas

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz iestādes oficiālo tālruni +371 67223131 vai rakstīt uz info@dvi.gov.lv .

Datu valsts inspekcija aicina iedzīvotājus izturēties atbildīgi pret savu un citu personu veselību!

 

Noderīgas saites:

Dokumentu juridiskā spēka likums https://likumi.lv/doc.php?id=210205

Iesniegumu likums https://likumi.lv/ta/id/164501-iesniegumu-likums

“E-adrese fiziskām personām – vienota un droša saziņa ar valsti” https://mana.latvija.lv/e-adrese/

“Kas ir drošs elektroniskais paraksts?” https://mana.latvija.lv/kas-ir-dross-elektroniskais-paraksts-un-kur-to-izmantot/

Aktualitātes par Covid-19 https://covid19.gov.lv/

Biežāk uzdotie jautājumi https://www.dvi.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi/