Personas datu aizsardzības speciālisti

Informācija par personām, kurām Datu valsts inspekcija ir piešķīrusi personas datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju un izsniegusi personas datu aizsardzības speciālista apliecību, un kuras ir devušas savu piekrišanu šīs informācijas publicēšanai Datu valsts inspekcijas mājas lapā.

Vienlaikus informējam, ka uz 2018.gada 18.maiju Datu valsts inspekcija 505 personām ir piešķīrusi personas datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju un izsniegusi personas datu aizsardzības speciālista apliecību.

Saraksts ar kvalificētiem personas datu aizsardzības speciālstiem pieejams zemāk pievienotajā failā.

Personas datu aizsardzības speciālisti

  • Ja Jūs esat personas datu aizsardzības speciālists, bet neesat iekļauts “Personas datu aizsardzības speciālisti” sarakstā un vēlaties tikt iekļauts,  Jums ir jāiesniedz  piekrišana informācijas publicēšanai Datu valsts inspekcijas mājaslapā. 

Last updated: 03.01.2019. 09:47