23.februārī Datu valsts inspekcija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību uzsāka informatīvo videokonferenču ciklu par fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību.

Pirmajā daļā tika pievērsta uzmanība vispārīgam ieskatam personas datu aizsardzībā, Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ieviešanas un piemērošanas procesu, datu aizsardzības speciālists un personas datu apstrādes atbilstības novērtējuma sagatavošanas praktiskie aspekti. 

irs

Otrajā daļā tika izskatīti jautājumi par personas datu apstrādi pašvaldību iestādēs, personas datu publicēšanu pašvaldību informatīvajos izdevumos un mājaslapās, personas datu apstrādi domes sēžu norises laikā un tehniskie risinājumi datu aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai.

irs_3

Trešajā daļā tika izskatīti jautājumi par personas datu apstrāde un aizsardzība Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanu centros, izglītības iestādēs, bibliotēkās. Kā nodrošināt personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

irs_2

Seminārs uzņēmējiem par Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanu

dati

Semināra “Vispārīgā datu aizsardzības regula: kā tā ietekmēs komunikāciju?”

Capture_lauris

Digitālā Ēra 2018: Datu regulas un datu drošības forums

Digital_Era-2018_sm2_LV2

25. maijā visā Eiropas Savienībā stājās spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas paredz stingrāku fizisko personu datu aizsardzības uzraudzību un arī bargus sodus pārkāpējiem.
Kas ir lielākās problēmas, ar kurām jāsaskaras pēc 25. maija?

Intervija ar Datu valsts inspekcijas direktori Daigu Avdejanovu 20.06.2018. raidījumā 900 sekundes.

LNT_2

Last updated: 21.06.2018. 14:59