Ievietots 28.01.2019 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

2019.gada 28.janvārī Datu valsts inspekcija organizēja atvērto durvju dienu. Atvērto durvju dienu ietvaros skolēniem bija iespēja iepazīties ar Datu valsts inspekcijas darbu un uzzināt par datu aizsardzību.

2019.gada 28.janvāris – Eiropas datu aizsardzības diena, kas tiek atzīmēta jau trīspadsmito gadu Eiropā, ASV un Kanādā. Eiropas datu aizsardzības dienas mērķis ir sekmēt ikvienas personas izpratni par personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem. Tas ir īpaši svarīgi attīstoties informāciju tehnoloģijām, kas būtiski palielinājis personas datu apstrādes apjomus.

Datu valsts inspekcija izsaka pateicību Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijai (Irēnai Ņesterovai, Arnim Pukstam un Ivo Krievam) par sadarbību atvērto durvju dienas organizēšanā un skolēnu izglītošanā par personas datu apstrādi, kā pašiem aizsargāt savus datus; Tieslietu ministrijai par uzņemšanu; Vangažu vidusskolas 10.klases un Siguldas pilsētas vidusskolas 9.klases skolēniem par izrādīto interesi, jautājumiem un saturīgām diskusijām.

oznor oznor cof

Vienlaikus informējam, ka Eiropas datu aizsardzības dienas ietvaros Lietuvas datu aizsardzības uzraudzības iestāde organizēja starptautisku konferenci “ADA diena‘19″ (28.01.2019.), kur Datu valsts inspekcijas Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājs Lauris Linabergs pārstāvēja iestādi un informēja par “Uzraudzības politika Latvijā kopš VDAR stāšanās spēkā” (Supervision Policy in Latvia After Entry into Force of the GDPR). Informācija par konferenci pieejama - https://www.ada.lt/go.php/lit/2019-m-sausio-28-d-ivyks-tarptautine-konferencija-ada-diena19-renginys-skirtas-p…r-mykolo-romerio-universitetas

4