Ievietots 10.12.2014 · sadaļā Ziņas

Š. g. 5. decembrī 29. panta darba grupa apstiprināja darba dokumentu par elektronisko sakaru novērošanu izlūkošanas un nacionālās drošības mērķiem.

Šajā darba grupas diskusiju un tiesiskā ietvara analīzes rezultātā tapušajā darba dokumentā ir iekļauta juridiskā analīze saistībā ar 29. panta darba grupas š. g. 10. aprīļa Viedokli Nr.04/2014 par elektronisko sakaru novērošanu izlūkošanas un nacionālās drošības mērķiem.

Šī Viedokļa pamatmērķis bija formulēt un publiskot Eiropas Savienības personas datu aizsardzības uzraudzības institūciju nostāju pēc tam, kad atklātībā bija nākuši Edvarda Snoudena (Edward Snowden) publiskotie dokumenti, kā arī sniegt rekomendācijas attiecībā uz personu privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanu, saistībā ar izlūkošanas un nacionālās drošības iestāžu veiktajām darbībām.

Darba dokumentā, galvenokārt, ir analizēta Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 24.oktobra direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti piemērošana, it īpaši attiecībā uz personas datu nodošanu.

Dokumenta pilns saturs (angļu valodā) pieejams Eiropas Komisijas mājaslapā.

1 29. panta darba grupa tika izveidota saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 29. pantu. Tā ir neatkarīga Eiropas padomdevēja struktūra jautājumos, kas saistīti ar datu aizsardzību un privātumu. Darba grupas uzdevumi ir aprakstīti Direktīvas 95/46/EK 30. pantā un Direktīvas 2002/58/EK 15. pantā.