Ievietots 26.02.2019 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

2019. gada 13. februārī Eiropas Datu aizsardzības kolēģija ir nākusi klajā ar informatīvu paziņojumu organizācijām par personas datu nosūtīšanu iespējamiem mehānismiem no Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) uz Apvienoto Karalisti ‘’No deal” Brexit gadījumā.

Paziņojumā minētie iespējamie datu nosūtīšanas mehānismi ir saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas noteikumiem.  

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija šajā paziņojumā sniedz praktiskus ieteikumus, kas palīdzētu organizācijām “No deal” Brexit gadījumā savlaicīgi sagatavoties personas datu apstrādes nosūtīšanas procesiem no EEZ uz Apvienoto Karalisti.

Informatīvais paziņojums ir pieejams Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas interneta vietnē https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb-2019-02-12-infonote-nodeal-brexit_en.pdf . Informatīvais materiāls ir pieejams angļu valodā.

Apvienotā Karaliste ir paziņojusi par savu apņemšanos saglabāt brīvu datu plūsmas apriti no Apvienotās Karalistes uz EEZ.

! Informāciju par datu nosūtīšanu uz Apvienoto Karalisti ‘’No deal” Brexit gadījumā tiks aktualizēta līdz 08.03.2019.