Ievietots 08.04.2020 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas pagarināšanu[1], Datu valsts inspekcija līdz 12.maijam pārtrauc klientu pieņemšanu klātienē.

Datu valsts inspekcija aicina iedzīvotājus izturēties atbildīgi pret savu un citu personu veselību un saziņai ar iestādi izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus – valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv, iestādes oficiālo elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv vai zvanīt uz iestādes oficiālo tālruni 67223131.

Informācija par izmaiņām telefonkonsultāciju sniegšanā pieejama https://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/par-izmainam-telefonkonsultaciju-sniegsana-2/ .

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktajiem piesardzības pasākumiem.

Aktuālo informāciju par attālināto pakalpojumu un konsultāciju pieejamību publicēsim Datu valsts inspekcijas tīmekļvietnē www.dvi.gov.lv un sociālajos tīklos Facebook https://www.facebook.com/Datuvalstsinspekcija/ Twitter https://twitter.com/home?lang=en

[1] Ministru kabineta 2020.gada 7.aprīļa rīkojums Nr. 161 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu””. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/313819-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-12-marta-rikojuma-nr-103-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu-