Ievietots 05.08.2019 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

2019.gada 22.maijā Latvija un vēl 39 valstis (tai skaitā piecas trešās valstis) pievienojās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) jeb OECD publiskā sektora inovācijas deklarācijai.

Deklarācijas mērķis ir nodrošināt, lai inovācijas ieviešana būtu publiskā sektora organizāciju galvenā un stratēģiskā funkcija un valsts ierēdņu ikdienas darbs. Deklarācijā ir pausta kopīga nostāja valdībām par to, kā atbalstīt, uzlabot un paplašināt inovācijas lietošanu dažādu problēmu risināšanā, kā arī izmantot piedāvātās jaunās iespējas.

Deklarācija nosaka piecus augsta līmeņa principus, kas atbalsta inovāciju kā publiskā sektora organizāciju un ierēdņu darba galveno un stratēģisko funkciju.

Valsts kanceleja ir sagatavojusi deklarācijas tulkojumu latviešu valodā, kas pieejams šeit.

Deklarācijas oriģinālu angļu valodā pieejams šeit.