Ievietots 21.02.2019 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

2018.gada 23.februārī Datu valsts inspekcija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) uzsāka informatīvo videokonferenču ciklu par fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību.

Visas trīs videokonferences ir iekļuvušas LPS Top 10 skatītāko videokonferenču sarakstā! Informācija pieejama https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/4546-desmit-popularakas-latvijas-pasvaldibu-savienibas-videokonferences-2018-gada .

Paldies Latvijas Pašvaldību savienībai par sadarbību!

Informācija par videokonferencēm:

Pirmajā daļā (23.02.2018.) tika pievērsta uzmanība vispārīgam ieskatam personas datu aizsardzībā, Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ieviešanas un piemērošanas procesu, datu aizsardzības speciālists un personas datu apstrādes atbilstības novērtējuma sagatavošanas praktiskie aspekti. 

Otrajā daļā (28.02.2018.) tika izskatīti jautājumi par personas datu apstrādi pašvaldību iestādēs, personas datu publicēšanu pašvaldību informatīvajos izdevumos un mājaslapās, personas datu apstrādi domes sēžu norises laikā un tehniskie risinājumi datu aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai.

Trešajā daļā (16.03.2018.) tika izskatīti jautājumi par personas datu apstrāde un aizsardzība Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanu centros, izglītības iestādēs, bibliotēkās. Kā nodrošināt personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Videoieraksti pieejami - https://www.dvi.gov.lv/lv/video/