Ievietots 23.05.2019 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Briselē, 15. maijs

14. un 15. maijā Eiropas datu aizsardzības kolēģija (EDAK) un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) tikās desmitajā plenārsesijā. Plenārsēžu laikā apsprieda plašu tematu loku.

Jauna priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana
Valdes locekļi ievēlēja Nīderlandes uzraudzības iestādes priekšsēdētāju Aleid Wolfsen par jauno priekšsēdētāja vietnieku, nomainot Willem Debeuckelaere. EDAK priekšsēdētāja Andrea Jelinek pateicās Willem Debeuckelaere par viņa ieguldīto darbu. Turpmāko gadu laikā Aleid Wolfsen kopā ar Venssilav Karadjav priekšsēdētāja vietnieku sniegs atbalstu EDAK priekšsēdētājai.
Dr. Andrea Jelinek piebilda: “Sabiedrības interese par datu aizsardzību ir sasniegusi augstāko pakāpi. Es ceru strādāt ar Aleid un Vensislav, lai iesaistītos sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm datu aizsardzības jomā.”

Aleid Wolfsen teica: “Turpmākajos gados priekšēdētāja vietnieka pienākums būs sniegt vadošus norādījumus un ieteikumus. Manos priekšsēdētāja vietnieka pienākumos ietilps uzdevums uzraudzīt, lai tiktu ņemti vērā visi viedokļi un, visbeidzot, tiek pausts vienots viedoklis.”

Atbilde uz EP deputātu Sophie In’t Veld attiecībā uz satīklotajiem transportlīdzekļiem
EDAK atbalstīja sagatavoto vēstules tekstu, atbildot uz Eiropas Parlamenta deputātes Sophie In’t Veld 2019. gada 17. aprīļa vēstuli par automašīnu vadītāju personas datu apmaiņu ar automobiļu ražotājiem un trešām personām bez nepārprotamas piekrišanas, īpašas un informētas personas piekrišanas, kā arī bez atbilstoša juridiskā pamata. Savā atbildē EDAK uzsver, ka Valdes locekļi un to starptautiskie kolēģi 2017. gadā pieņēma ICDPPC rezolūciju par datu aizsardzību automatizētajos un savienotos transportlīdzekļos, un ka WP29 pieņēma atzinumu 3/2017 par personas datu apstrādi sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu (C-ITS) kontekstā. Šis jautājums tiks izskatīts arī saskaņā ar EDAK 2019. — 2020. gada darba programmu.

Trešais ikgadējais privātuma vairoga pārskats
Eiropas Datu aizsardzības kolēģija iecēla pārstāvjus, kuri sagatavos Privātuma vairoga trešo ikgadējo pārskatu. EDAK pārstāvēs Austrijas, Bulgārijas, Francijas, Vācijas, Ungārijas uzraudzības iestāžu delegāciju pārstāvji un EDAU pārstāvis.