Ievietots 04.06.2018 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, Datu valsts inspekcija ir aktualizējusi fiziskas personas iesnieguma veidlapas paraugu par “Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpumu”.

Veidlapa pieejama - https://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/

Iesniegumu par “Personas datu apstrādes pārkāpumu” varat iesniegt, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu – www.latvija.lv, sadaļā “Privātpersonām”, apakšsadaļā ” Tiesību aizsardzība” - https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/tiesibu-aizsardziba/datu_aisardziba, kā arī:

  • ievietojot Datu valsts inspekcijas pasta kastē Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1.stāvā
  • atsūtot elektroniski (atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 1.panta 2.punktam parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi info@dvi.gov.lv 
  • nosūtot pa pastu uz adresi Blaumaņa iela 11/13-15, Rīgā, LV-1011

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Datu valsts inspekciju konsultāciju laikā, zvanot uz tālruņa numuru 67223131 (pirmdienās – ceturtdienas laika posmā no plkst. 13.00 – 16.00, piektdienā no plkst.13.00 – 15.00).

Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai arī sociālajos tīklos:  facebook.com (@Datuvalstsinspekcija) un Twitter(@Datu_inspekcija).