Ievietots 10.04.2018 · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka nākamais personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījums notiks 2018.gada 8.maijā, plkst.10.00, Blaumaņa ielā 11/13, 3.stāvā. Personas, kas vēlas kārtot personas datu aizsardzības speciālista pārbaudījumu, var pieteikties līdz 2018.gada 24.aprīlim (ieskaitot), aizpildot un iesniedzot Iesnieguma veidlapu, pievienojot nepieciešamo dokumentu kopijas (uzrāda dokumentu oriģinālus)* un uzrādot personas apliecinošu dokumentu klātienē, Datu valsts inspekcijā, Rīgā, Blaumaņa ielā 11/13-11.

Informācija par nākamajiem personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumiem pieejama: https://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/nakamie-personas-datu-aizsardzibas-specialista-kvalifikacijas-parbaudijumi-2/

Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai arī sociālajos tīklos: facebook.com (@Datuvalstsinspekcija) un Twitter (@Datu_inspekcija).