Ievietots 04.10.2017 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcijas (turpmāk – inspekcija) rīcībā esošā informācija liecina, ka interneta vietnē www.locatefamily.com tiek veikta Latvijas iedzīvotāju personas datu (vārda, uzvārda, adreses, telefona numura) apstrāde.

Inspekcija, izmantojot instrumentu domēna informācijas noteikšanai Whois, konstatēja, ka portāla locatefamily.com domēna vārda lietotājs nav reģistrēts Latvijā, bet ir reģistrēts Kanādā.

Fizisko personu datu aizsardzības likuma (turpmāk – FPDAL) 3.panta pirmā daļa nosaka, ka šis likums, ievērojot šajā pantā noteiktos izņēmumus, attiecas uz visu veidu personas datu apstrādi un jebkuru fizisko vai juridisko personu, ja:

1) pārzinis ir reģistrēts Latvijas Republikā;

2) datu apstrāde tiek veikta ārpus Latvijas Republikas robežām teritorijās, kas pieder Latvijas Republikai saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem;

3) Latvijas Republikā atrodas aprīkojums, kas tiek izmantots personas datu apstrādei, izņemot gadījumus, kad aprīkojums tiek izmantots tikai personas datu pārraidei caur Latvijas Republikas teritoriju.

Ņemot vērā iepriekš minēto, nav konstatējams, ka uz minēto personas datu apstrādi interneta vietnē  www.locatefamily.com pastāvētu kāds no FPDAL 3.panta pirmās daļas nosacījumiem. Līdz ar to inspekcijas rīcībā esošā informācija neliecina, ka uz datu subjektu personas datu apstrādi interneta vietnē www.locatefamily.com ir attiecināms FPDAL un tajā noteiktā inspekcijas kompetence.

Ņemot vērā FPDAL 3.panta pirmajā daļā noteikto, secināms, ka inspekcijas kompetencē neietilpst pārbaudes veikšana par interneta vietnes www.locatefamily.com darbību. Ievērojot minēto, inspekcijas rīcībā nav tiesisko instrumentu, lai ietekmētu minētās interneta vietnes rīcību, kā arī saņemtu informāciju par datu ieguves avotiem. Vēl jo vairāk tādēļ, ka pati interneta vietne norāda, ka  www.locatefamily.com neatklās precīzu datu avotu, jo interneta vietne uzskata, ka viņu metodes ir patentētas un ir komercnoslēpums, tajā pašā laikā minot, ka informācija iegūta no internetā vispārpieejamiem resursiem, kuros personas pašas norādījušas savus datus vai personas dati publiskoti ar personas atļauju (skat. atbildi uz 4.jautājumu http://www.locatefamily.com/faq.html).

Vienlaikus inspekcija informē, ka gadījumā, ja iepriekš minētajā interneta vietnē ir publicēti Jūsu personas dati un Jūs nevēlaties, lai šāda datu apstrāde tiktu veikta, Jums ir iespēja (saskaņā ar locatefamily.com sniegto informāciju – http://www.locatefamily.com/removal.html) lūgt personas datu publicēšanas apturēšanu, papildināšanu vai atjaunošanu.

Inspekcija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un neatklāt savus personas datus bez pamatota iemesla.

Atgādinām, ka pirmām kārtām par savu personas datu apstrādi esam atbildīgi mēs paši!