Ievietots 22.05.2018 · sadaļā 1.lapa, Speciālistiem, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka ir apkopoti 2018.gada piektā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma rezultāti.

Kopumā personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu kārtoja 143 pretendenti - 90 personām ir piešķirta personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācija. Apsveicam ar personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas iegūšanu!

Diemžēl 53 pretendenti nav nokārtojuši personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu.

Vienlaikus izsakām pateicību 2018.gada 2.maija klātienes konsultācijas dalībniekiem par ierosinājumiem un saturīgām diskusijām.

specialisti_2017_2018

Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai arī sociālajos tīklos:  facebook.com (@Datuvalstsinspekcijaun Twitter (@Datu_inspekcija).