Ievietots 05.06.2018 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Pamatojoties uz iepriekš veiktu iedzīvotāju aptauju par sabiedrības informētību par Vispārīgo datu aizsardzības regulu, sabiedrības informēšanas nolūkos Latvijas Republikas Tiesībsargs publicējis Tiesībsarga biroja ieskatu par dažiem jauniem aspektiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas kontekstā, uzsvaru liekot uz datu subjekta tiesībām.

Ar rakstu “Daži aspekti Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Regula) kontekstā” iespējams iepazīties - http://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/datu-regula 

 

Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai arī sociālajos tīklos:  facebook.com (@Datuvalstsinspekcijaun Twitter(@Datu_inspekcija).