Iesniegumu paraugi

1. Fiziskas personas iesniegums par Personas datu apstrādes aizsardzības pārkāpumu

2. Datu subjekta informācijas pieprasījums

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Datu valsts inspekciju konsultāciju laikā, zvanot uz tālruņa numuru 67223131 (katru darba dienu no plkst.13.00 līdz plkst. 15.00).

Last updated: 07.08.2018. 13:22