Iesniegumu paraugi

Iesnieguma paraugs par iespējams nelikumīgi veiktu personas datu apstrādi
Personas datu apstrādes reģistrācijas iesnieguma paraugs fiziskām personām (videoreģistrātori)
Pieprasījuma par informācijas sniegšanu paraugs
Pieprasījuma par datu labošanu, papildināšanu vai datu apstrādes pārtraukšanu paraugs
Teroristu finansēšanas izsekošanas programmas (TFTP) informācijas pieprasījumi

Īstenojot Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu, Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases departaments cenšas apzināt, izsekot un saukt pie atbildības iespējamus teroristus un viņu finansētājus. Tā ietvaros tiek apstrādāti personas dati.

Eiropas Savienības pilsoņi var iesniegt datu subjektu informācijas pieprasījumus nacionālajām datu aizsardzības uzraudzības institūcijām par to, kāda informācija ir ASV Valsts kases departamenta rīcībā par tiem. Latvijas Republikā informācijas pieprasījumi jāiesniedz Datu valsts inspekcijai, kas nodrošinās pieprasījumu iesniegšanas procedūru, savukārt atbildi pieprasītājs saņems no ASV Valsts kases departamenta.

Ja vēlaties pieprasīt informāciju, jums jāaizpilda visi uzskaitītie dokumenti (angļu valodā):

Sīkāks procedūras apraksts (angļu valodā) pieejams aprakstā un saitē www.treasury.gov/tftp.

Aizpildītos dokumentus jāizdrukā, jāparaksta un kopā ar pases vai ID kartes kopiju jānosūta:

Datu valsts inspekcijaiBlaumaņa ielā 11/13-11,Rīgā, LV-1011

Iesnieguma paraugs, lai pieteiktos uz pieņemšanu Datu valsts inspekcijā

Last updated: 04.01.2018. 16:36