Latvijas normatīvie akti

FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMS

ELEKTRONISKO SAKARU LIKUMS

ELEKTRONISKO DOKUMENTU LIKUMS

KREDĪTINFORMĀCIJAS BIROJU LIKUMS

INFORMĀCIJAS SABIEDRĪBAS PAKALPOJUMU LIKUMS

ADMINISTRATĪVĀ PROCESA LIKUMS

BIOMETRIJAS DATU APSTRĀDES SISTĒMAS LIKUMS

ŠENGENAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS DARBĪBAS LIKUMS

CILVĒKA GENOMA IZPĒTES LIKUMS

LATVIJAS ADMINISTRATĪVO PĀRKĀPUMU KODEKSS

KRIMINĀLLIKUMS

IESNIEGUMU LIKUMS

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU DROŠĪBAS LIKUMS

PARĀDU ĀRPUSTIESAS ATGŪŠANAS LIKUMS

PACIENTU TIESĪBU LIKUMS

GAISA KUĢU PASAŽIERU DATU APSTRĀDES LIKUMS

  •  Prasības gaisa kuģu pasažieru datu nosūtīšanai un iekļaušanai gaisa kuģu pasažieru datu reģistrā (MK 2017.gada 28.marta noteikumi Nr.170)

  • Last updated: 19.06.2017. 13:11