Ievietots 05.07.2017 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka 2017.gadā reģistrētas 349 personas datu apstrādes un 116 izmaiņas personas datu apstrādes reģistrācijā, pieņemti 39 lēmumi par personas datu aizsardzības speciālista reģistrāciju, 22 lēmumi par personas datu apstrādes nereģistrāciju un 43 lēmumi par personas datu apstrādes reģistrāciju ar nosacījumu, tika veiktas un uzsāktas 395 pirmsreģistrācijas pārbaudes (par videonovērošanu saglabājot datus, personas datu nodošanu ārpus ES vai EEZ un sensitīvo personas datu apstrādi).

Sadalījums pa mēnešiem redzams 1. un 2.tabulā.

Datu valsts inspekcijas veiktās pirmsreģistrācijas pārbaudes 2017.gadā (janvāris - maijs)

Datu valsts inspekcijas pieņemtie lēmumi personas datu apstrādes un personas datu aizsardzības speciālistu reģistrācijas procesā 2017.gadā (janvāris - maijs)