Ievietots 13.10.2017 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka 2017.gadā reģistrētas 484 personas datu apstrādes un 173 izmaiņas personas datu apstrādes reģistrācijā, pieņemti 62 lēmumi par personas datu aizsardzības speciālista reģistrāciju, 39 lēmumi par personas datu apstrādes nereģistrāciju un 79 lēmumi par personas datu apstrādes reģistrāciju ar nosacījumu, tika veiktas un uzsāktas 420 pirmsreģistrācijas pārbaudes (par videonovērošanu saglabājot datus, personas datu nodošanu ārpus ES vai EEZ un sensitīvo personas datu apstrādi).

Sadalījums pa mēnešiem redzams 1. un 2.tabulā.

2-17_septembris_2 2017_septembris