Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka 2017.gadā reģistrētas 584 personas datu apstrādes un 226 izmaiņas personas datu apstrādes reģistrācijā, pieņemti 97 lēmumi par personas datu aizsardzības speciālista reģistrāciju, 57 lēmumi par personas datu apstrādes nereģistrāciju un 101 lēmumi par personas datu apstrādes reģistrāciju ar nosacījumu, tika veiktas un uzsāktas 773 pirmsreģistrācijas pārbaudes (par videonovērošanu saglabājot datus, personas datu nodošanu ārpus ES vai EEZ un sensitīvo personas datu apstrādi).

Sadalījums pa mēnešiem redzams 1. un 2.tabulā.

attēlsattēls