Statuss:
Noslēdzies
att.

att.Projekts “Vispārīgā datu aizsardzības regula – iespējas un atbildība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU); tiesības un riski nepilngadīgām personām” (DPSME)  

Šo projektu finansē Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta finanšu programma “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 2014.-2020.gadam

2018.gada 1.decembrī tika uzsākta projekta “Vispārīgā datu aizsardzības regula – iespējas un atbildība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU); tiesības un riski nepilngadīgām personām.”, akronīms DPSME, (konkursa Nr.REC-RDAT-TRAI-AG-2017), projekta Nr.814774 īstenošana. Projekta mērķis: Uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu un īpašas riska grupas nepilngadīgo personu (vecumā no 13 līdz 17 gadiem) gatavību un informētību par Vispārīgo datu aizsardzības regulu (2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Projekta vadošais un vienīgais partneris: Datu valsts inspekcija. Projektā Datu valsts inspekcijai nav partneri, bet ir piesaistīti informatīvie atbalstītāji (Latvijas sertificēto personu datu aizsardzības speciālistu asociācija, biedrība “Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera”, pašvaldības (Rīgas, Jelgavas, Cēsu, Jēkabpils, Ventspils, Valmieras, Daugavpils, Liepājas, Ludzas)).

Projekta īstenošanas laiks: 24 mēneši (no 2018.gada 1.decembra līdz 2020.gada 30.novembrim)

Aktivitātes: Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvju un nepilngadīgo personu uzrunāšana apmācību semināru veidā, noslēgumā organizējot konferenci (mazajiem un vidējajiem uzņēmējiem) par semināros aplūkotām tēmām un konkursu (nepilngadīgajām personām) par apgūto semināros. Projekta gaitā tiks izstrādāti rekomendāciju un informatīvi materiāli apmācību īstenošanai par Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanu un ar to saistītiem personas datu apstrādes jautājumiem. 1. Projektā tiks organizēti desmit (4-6 stundu) apmācību semināri mazajiem un vidējajiem uzņēmumu pārstāvjiem. Tiek plānota divu semināru norise katrā Latvijas plānošanas reģionā, proti, Kurzemes reģionā (Ventspils, Liepāja), Zemgales reģionā (Jelgava, Jēkabpils), Latgales reģionā (Daugavpils, Ludza), Vidzemes reģionā (Valmiera, Cēsis), Rīgas reģionā (Rīga, Jūrmala). 2. Kā noslēgums semināriem 2019. gada rudenī Rīgā plānota Konference vienas dienas garumā, kurā norisināsies diskusijas par semināros apspriestajām tēmām par personas datu aizsardzību. Konferences laikā tiks veikta video-translācija. 3. Projekta ietvaros tā otrajā norises posmā tiks organizēti desmit (4-6 stundu) apmācību semināri nepilngadīgajām personām vecumā no 13 līdz 17 gadiem, tiek plānota divu semināru norise katrā Latvijas plānošanas reģionā, proti, Kurzemes reģionā (Ventspils, Liepāja), Zemgales reģionā (Jelgava, Jēkabpils), Latgales reģionā (Daugavpils, Ludza), Vidzemes reģionā (Valmiera, Cēsis), Rīgas reģionā (Rīga, Jūrmala). 4. Semināru apmācību noslēgumā nepilngadīgajām personām (13-17) plānots Konkursa fināls vienas dienas garumā.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 120 004,91, tai skaitā Datu valsts inspekcijai paredzētais finansējums 96 000,00 EUR apmērā, kas tiek segts no Eiropas Savienības līdzekļiem. Papildus Datu valsts inspekcijas aktivitātēm projekta ietvaros paredzēts finansējums no valsts budžeta līdzekļiem 24 004,91 EUR apmērā.