Ekspertu saraksts

Eksperti, kam ir piešķirtas tiesības veikt auditu un sagatavot audita ziņojumu saskaņā ar 2015.gada 2.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 267 “Kredītinformācijas biroju licencēšanas un uzraudzības noteikumi” 10.punktu:

1. SIA “PricewaterhouseCoopers” Reģ. Nr. 40003142793,
Kr.Valdemāra iela 19, Rīga, LV-1010, Tālr: +371 67094400

2. Liene Kreicberga

3. SIA “BUREAU VERITAS LATVIA” Reģ. Nr.50003304441,
Duntes iela 17A, Rīga, LV-1005, tālr: +371 67323246

4. SIA “”Cyber Audit” ” Reģ. Nr.40003795870,
“Vilbergi”, Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124, tālr. +371 67419000, +371 29111416

Lai iegūtu tiesības veikt kredītinformācijas biroju auditu un sagatavot audita ziņojumus saskaņā ar 2015.gada 2.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 267 “Kredītinformācijas biroju licencēšanas un uzraudzības noteikumi” 10.punktu, pievienotā veidlapa palīdzēs iesniegt informāciju par atbilstību noteikumos izvirzītajām prasībām ekspertiem: