KAS IR DATU VALSTS INSPEKCIJA?

Datu valsts inspekcija tika izveidota 2001.gada 2.janvārī. No 2020.gada 27.februāra Datu valsts inspekciju vada direktore Jekaterina Macuka.
Datu valsts inspekcija uzrauga personas datu aizsardzību.

KAS IR PERSONAS DATI?

Personas dati ir ne tikai personas vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, dzīves vietas adrese un personas fotogrāfija, bet arī tādi dati, kas ļauj atpazīt jeb identificēt konkrētu personu (piemēram, arī automašīnas numurs var būt personas dati).
Ja persona konstatē, ka bez viņas piekrišanas, piemēram, internetā ir publicēta informācija par šo personu, kas satur viņas personas datus, par šādu pārkāpumu ir jāziņo Datu valsts inspekcijai. Kā arī tādā gadījumā, ja kāda iestāde, uzņēmums/ organizācija nesniedz indivīdam informāciju par viņu, kas ir konkrētās iestādes/ uzņēmuma rīcībā, Datu valsts inspekcija palīdz šim cilvēkam novērst šo pārkāpumu un saukt pie atbildības vainīgo personu.
Datu valsts inspekcijai ir tiesības piemērot sodus tām juridiskajām un fiziskajām personām, kas izdarījušas personas datu aizsardzības pārkāpumus.
Datu valsts inspekcijas pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā.

KUR ATRODAS DATU VALSTS INSPEKCIJA?

Datu valsts inspekcija atrodas Elijas iela 17, Rīga, LV-1050.
Elektroniskā pasta vēstules ar jautājumiem var nosūtīt uz adresi : pasts@dvi.gov.lv

KĀDI IR PIEŅEMŠANAS LAIKI DATU VALSTS INSPEKCIJĀ?

Apmeklētājus Datu valsts inspekcija pieņem tikai Elijas iela 17, Rīga, LV-1050. Iepriekš lūdzam sazināties ar Datu valsts inspekciju pa tālruni 67223131, lai vienotos par konkrētu pieņemšanas laiku.