Novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību (NIDA) rīka mērķis ir palīdzēt datu pārziņiem izstrādāt un demonstrēt atbilstību VDAR. Rīks ir pieejams arī latviešu valodā. NIDA rīks atvieglo novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību veikšanu, kas dažām apstrādes darbībām ir  obligāta prasība no 2018.gada 25.maija.

Saraksts ar tiem apstrādes darbības veidiem, attiecībā uz kuriem ir jāveic NIDA pieejams ŠEIT.

NIDA rīks pamatā ir paredzēts izmantošanai pārziņiem, kuri ir nav līdz galam izpratuši NIDA veikšanas procesus. Šobrīd atsevišķa NIDA versija ir lejupielādējama un viegli palaižama praktiski jebkurā datorā, un to ir iespējams izmantot arī organizācijas serveros, lai to integrētu ar citiem rīkiem un sistēmām, kas jau tiek izmantoti organizācijā. NIDA rīkam ir pieejama gan tiešsaistes versija, gan lejupielādējamas lietotnes versija.

Šo versiju var  lejupielādēt un palaist datorā (nav nepieciešams to instalēt).

Jaunākā versija (iekļauta latviešu valoda) pieejama ŠEIT.

 

Šī versija ir jāizvieto uz jūsu organizācijas servera. 

Pieejams:

Kods ir atvērtais pirmkods, lai to varētu pielāgot jūsu esošajai programmatūrai. 

Jaunākā versija (iekļauta latviešu valoda) pieejama ŠEIT.

Kas ir šis rīks?

NIDA rīks pamatā tiek balstīts uz trim principiem:

Pamācoša saskarne NIDA veikšanai.

NIDA rīks balstās uz lietotājam draudzīgu saskarni, kas ļauj vienkārši pārvaldīt NIDA. Tajā soli pa solim skaidri izklāstīta NIDA metodoloģija. Dažādi vizualizācijas rīki piedāvā veidus, kā ātri izprast pastāvošos datu aizsardzības riskus.

Juridisko un tehnisko zināšanu bāze.

NIDA rīks ietver juridiskās atsauces, kas nodrošina apstrādes likumību un aizstāv datu subjektu tiesības. Tam ir arī zināšanu krātuve, kas ir pieejama visos NIDA posmos, lai labāk pielāgotu parādīto saturu. Dati tiek izvilkti no Regulas, NIDA veikšanas vadlīnijām un CNIL drošības rokasgrāmatas attiecībā uz pētītās datu apstrādes aspektu.

Modulārs rīks.

Izstrādāts, lai palīdzētu pārzinim nodrošināt atbilstību Regulai. Ir iespējams pielāgot rīka saturu savām konkrētajām apstrādes vajadzībām vai uzņēmējdarbības nozarei, piemēram, izveidojot NIDA standartu, ko dublēt vairākkārtēji un izmantot līdzīgu apstrādes darbību novērtēšanai. Izmantojot bezmaksas licenci, ir iespējams modificēt rīka pirmkodu, lai pievienotu funkcijas vai iekļautu to organizācijā izmantotajos rīkos.

Datu valsts inspekcija ir pateicīga Francijas nacionālajai datu aizsardzības komisijai par doto iespēju šo rīku izmantot latviešu valodā!

Oriģinālā publikācija un sīkāks skaidrojums par NIDA rīka tehnisko pielietojumu angļu valodā pieejams ŠEIT