DAS kvalifikācijas eksāmens 12.01.2022.
DAS kvalifikācijas eksāmens 12.01.2022.
Datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas eksāmens  otrajā jūlijā
DAS kvalifikācijas eksāmens 12.01.2022.
Darbinieks aizpilda veidlapu
DAS kvalifikācijas eksāmens 12.01.2022.
DAS kvalifikācijas eksāmens 12.01.2022.
DAS kvalifikācijas eksāmens 12.01.2022.
DAS kvalifikācijas uzturēšana
DAS kvalifikācijas eksāmens 12.01.2022.
Datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas eksāmens  otrajā jūlijā
Datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas eksāmens  otrajā jūlijā
Raksta eksāmenu
Datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas eksāmens  otrajā jūlijā