submission
DAS_EXAM
Darbinieks aizpilda veidlapu
Datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas eksāmens  otrajā jūlijā
Datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas eksāmens  otrajā jūlijā

Informācija pretendentiem - par 2023. gada 22. marta datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmena norisi

Datu valsts inspekcija informē, ka š.g. 22. marta datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmens notiks Datu valsts inspekcijas telpās Elijas ielā 17, Rīgā, 2. stāvā, 227. telpā plkst. 10.00.
Skatīt vairāk
DAS kvalifikācijas eksāmens 12.01.2022.
DAS kvalifikācijas eksāmens 12.01.2022.
Datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas eksāmens  otrajā jūlijā
DAS kvalifikācijas eksāmens 12.01.2022.
Darbinieks aizpilda veidlapu
DAS kvalifikācijas eksāmens 12.01.2022.
DAS kvalifikācijas eksāmens 12.01.2022.
DAS kvalifikācijas eksāmens 12.01.2022.
DAS kvalifikācijas uzturēšana
DAS kvalifikācijas eksāmens 12.01.2022.
Datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas eksāmens  otrajā jūlijā
Datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas eksāmens  otrajā jūlijā
Raksta eksāmenu
Datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas eksāmens  otrajā jūlijā