Raksta eksāmenu
Datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas eksāmens  otrajā jūlijā