Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.80 “Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība” precizē personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījuma vērtēšanas komisijas izveidi un sastāvu. Kā arī precizē minēto noteikumu 16.1.apakšpunktu (iepriekš bija noteikts, ka, lai pēc apmācību kursa pabeigšanas kārtotu pārbaudījumu, pretendents inspekcijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu. Iesniegumam pievieno dokumentu, kas apliecina Latvijā akreditētā augstskolā iegūtu augstāko izglītību tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā). Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikuma Nr. 80 “Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība” 16.1.apakšpunkta grozījums tika veikts, lai tas būtu saskaņots ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21.1 panta otro daļu (Par personas datu aizsardzības speciālistu norīko fizisko personu, kurai ir augstākā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā un kura ir apmācīta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā), tādējādi novēršot iespējamās tiesību normu kolīzijas.