Šajā sadaļā pieejami skaidrojumi iedzīvotājiem un organizācijām par aktuāliem fizisko personu datu aizsardzības jautājumiem.

Kolēģi
Datu bāze
Jautajumi 17.09.2021 semināram un atbildes
DAS kvalifikācijas uzturēšana
Darbinieks aizpilda veidlapu
Datu bāze
Datu bāze
Informatīva zīme
Datu aizsardziba
Darba vieta
video reģistrators ievietots mašīnā
izlaidums un emocijzīmes
Redzi Dzirdi runā
Darbinieks aizpilda veidlapu
analīze
Datu bāze
karte
viedas_rotallietas_berni
Datu aizsardziba
komerciāls e-pasts
Datu aizsardziba
Socialie tikli
Datu aizsardziba
Telefona zvans
Dzīvokļu ēka, kopīpašums
Tiešsaistes maksājums
Kolēģi
Covid-19 skola
parzinis
Dažādi cilvēki dažādi jautājumi
darbinieku atlase
Socialie tikli
parzinis
Fotokamera
kolegi kalendara atzime dzimsanas dienu
Tiesības tikt aizmirstam
Paris fotografejas parka
Datu bāzes
Attālinātais darbs
Sejas atpazīšana biometrijas datu apstrāde