#dviskaidro Jaunumi Ziņas
Lietotnes un tavi dati

Arvien straujāk attīstoties modernajām tehnoloģijām, viedierīces ir kļuvušas par teju vai neatņemamu ikdienas dzīves sastāvdaļu, un to piedāvātās funkcijas mums palīdz uzlabot dzīves kvalitāti. Tomēr šo ierīču un lietotņu izmantošana ir arī milzīgs izaicinājums personas datu aizsardzībai, jo tās apkopo lielu apjomu personiskās informācijas, tostarp par veselības stāvokli, fiziskajām aktivitātēm, atrašanās vietu u.c. Tamdēļ šoreiz skaidrosim, kam būtu jāpievērš uzmanība, lai jūsu datu apstrāde lietotnēs būtu droša un tiesiska.

Piemērs: Alise Datiņa ir nolēmusi uzsākt veselīgu dzīvesveidu- vairāk kustēties, dzert ūdeni un sekot līdzi savai fiziskajai formai. Tamdēļ Alise nolēma iegādāties firmas “X” viedpulksteni un lejuplādēt lietotni, lai sekotu līdzi, cik soļu dienā viņa noiet un cik kaloriju patērē.

Tā kā Alise strādā IT nozarē kā kiberdrošības eksperte un viņa ļoti rūpīgi izturas pret saviem personas datiem, tāpēc, izvēloties viedpulksteni un lietotni, viņa īpašu uzmanību pievērsa tās nodrošinātajam personas datu aizsardzības standartam. Alise uzskata, ka par savu datu aizsardzību katrs galvenokārt rūpējas pats, tāpēc ikvienam no mums būtu priekšroka jādod lietotnēm, kuras pret personas datiem izturas uzmanīgi un atbildīgi.

Jau sākotnēji Alise īpašu uzmanību pievērsa lietotnes izstrādātāja tēlam un uzticamībai. Alises uzticību jau sākotnēji zaudēja šādas lietotnes: 

 • kurām bija neprofesionāli veidotas tīmekļa vietnes;
 • kurām nebija atrodams izstrādātājs;
 • kuras kā ļaunprātīgas atpazina Alises viedtālrunis;
 • kuras nebija iespējams iegādāties oficiālos lietotņu veikalos;
 • kurām nebija savas privātuma politikas.

Arī lietotnes, kuras bijušas iepriekš iesaistītas ar datu aizsardzības pārkāpumiem saistītos skandālos, Alise vērtēja piesardzīgi.

Uzsākot izmantot lietotni, ir svarīgi izlasīt privātuma politiku. Privātuma politikas mērķis ir sniegt lietotājam informāciju par to, kamdēļ jūsu dati tiks apstrādāti. Tāpat ir svarīgi pārliecināties, vai tā satur informāciju par apstrādāto datu apjomu, tostarp skaidro, ka liels apjoms īpašās kategorijas datu tiek iegūti no viedpulksteņu sensoriem.

Lasot privātuma politiku, pievērs uzmanību vismaz:

 • informācijai par pārzini (lietotnes izstrādātāju), respektīvi, kas saņems tavus datus un vai tie netiks nodoti valstīm, kurās ir zemāks datu aizsardzības standarts, nekā tas ir ES un EEZ;
 • informācijai, ar kādu nolūku dati tiks apstrādāti, sevišķi - īpašās kategorijas jeb sensitīvie personas dati;
 • kāds būs plānotās datu apstrādes tiesiskais pamats. Ja privātuma politikā kā tiesiskais pamats norādīta piekrišana - vai piekrišana nudien ir piekrišana? Atcerēsimies, ka piekrišana nedrīkst būt uzspiesta, tā nebūs spēkā esoša, ja būs iegūta, maldinot lietotāju;
 • ziņām par datu glabāšanu, iznīcināšanu un izmantošanas veidu, tostarp – vai tie netiks izmantoti profilēšanā (jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību u.c.)
 • ja iespējams - kā Tavi dati (piemēram, svars, augums, pulss, miega stundas u.c), kas atrodas lietotnē, tiek aizsargāti;
 • vai lietotne no tevis neprasa pārāk daudz ar apstrādes nolūku šķietami nesaistītu datu.

Piemēram, ir skaidrs, lai noteiktu vidējo stresa līmeni, lietotnei ir nepieciešams mērīt tavu pulsu, taču pilnīgi noteikti šī mērķa sasniegšanai nav vajadzīga piekļuve taviem kontaktiem vai fotokamerai.

Atceries, ka tavi dati ir tava atbildība, un tu pats vari izvēlēties, kādus datus tu nodosi lietotnei tālākai apstrādei.

 

Datu bāze
sensitīvi dati
Piekrīt datu apstrādei