Ne vēlāk kā divus mēnešus pirms eksāmena norises dienas Datu valsts inspekcija izsludina pieteikšanos eksāmenam, publicējot paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tīmekļvietnē www.dvi.gov.lv. Lai pieteiktos eksāmenam persona, kura vēlas kārtot datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenu Datu valsts inspekcijā iesniedz iesniegumu (skatīt pievienoto failu). 

Personai, kura vēlas kārtot datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenu, pirms iesnieguma iesniegšanas Datu valsts inspekcijā jāveic samaksa saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.noteikumiem Nr.621 “Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis” (Maksa par pakalpojumu ir 188,78 euro).

Detalizēta informācija "Personas datu aizsardzības speciālista eksāmens" pieejama šeit.