Statuss:
Īstenošanā
logo

Projekts “Tālmācības programma datu aizsardzībā.”

Projekta mērķis ir paaugstināt sabiedrības izpratni par personas datu aizsardzības noteikumiem.

Projekts paredz izveidot bezmaksas apmācības programmu datu aizsardzībā, kura būtu pieejama tiešsaistē un apgūstama trīs valodās: latviešu, angļu un krievu.

Apmācības programma datu aizsardzībā tiks veidota tā, lai skaidrotu Vispārīgās personas datu aizsardzības regulas nosacījumus, tā saturēs gan teorētisko, gan praktisko daļu. Programma sastāvēs no video apmācībām, kurās tiks stāstīta teorija, praktiskiem uzdevumiem un pārbaudes testiem dalībniekiem, kā arī dokumentu paraugiem, kurus var izmantot pēc apmācībām.

Bezmaksas apmācības programmu, it īpaši, būs aicināti izmantot mazo un vidējo uzņēmēju pārstāvji, kuru resursi bieži vien ir ierobežoti, bet prasības datu aizsardzībā ir nepieciešams nodrošināt. Apmācības programma sniegs iespēju uzlabot savas zināšanas datu aizsardzībā un pielietotu tās praksē savos uzņēmumos.

Apmācības programmu varēs apgūt ikviens interesents, kurš vēlas papildināt zināšanas datu aizsardzībā, tostarp, uzzināt kā īstenot savas tiesības uz datu aizsardzību.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Projekts tiek īstenots Eiropas Komisijas finanšu programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (CERV) 2021.–2027.gadam, konkursa Nr.CERV-2021-DATA ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 261 505,86 euro, no kurām 235 355,27 euro līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta īstenošanas termiņš ir no 2022.gada 1.septembra līdz 2024.gada 30.augustam.


Projekta “Tālmācības programma datu aizsardzībā” ietvaros 2023.gadā īstenots publiskais iepirkums: atklāts konkurss “E-mācību “Personas datu aizsardzība mazajiem un vidējiem uzņēmējiem” satura un interaktivitātes izstrāde, lokalizācija un tehniskā nodrošināšana” un 2023.gada 21.jūlijā noslēgts iepirkuma līgums ar SIA “Datorzinību centrs” par E-mācību materiāla izstrādi.

E-mācību materiāls sastāvēs no vairākiem moduļiem, un jau 2024.gada vidū būs  pieejams projekta mērķauditorijai- mazo un vidējo uzņēmēju pārstāvjiem un citiem interesentiem.

Mācību moduļi saturēs teorētisko daļu, gadījumu analīzi un interaktīvu uzdevumu, kā arī pēc visu moduļu apguves dalībniekiem būs pieejams tests savu zināšanu pārbaudei.

DVI publiski informēs sabiedrību par E-mācību pieejamību.