Statuss:
Noslēdzies
att.

Projekts H2020-DS-08-2017 SMOOTH Nr. 786741

2018.gada 1. maijā tika uzsākta Eiropas Komisijas pamatprogrammas pētniecībai un inovācijai “Apvārsnis 2020″ (“Horizon 2020“) projektu konkursa Nr.H2020-DS-2016-2017 (Digital Security Focus Area), projekta Nr. 786741 “Mākoņplatforma mikrouzņēmumam Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR)  atbilstības nodrošināšanai” (GDPR Compliance Cloud Platform for Micro Enterprises”) īstenošana, lai atvieglotu Eiropas mikrouzņēmumiem nodrošināt atbilstību VDAR noteikumiem.

Projektam ir divi savstarpēji papildinoši mērķi:

  • Lai veicināt informētību un sekmēt VDAR normu ievērošanu, projekts paredz izveidot īpaši mikrouzņēmumiem paredzētu interaktīvu rokasgrāmatu (vietni internetā un mobilo lietotni).
  • Lai palīdzētu mikrouzņēmumiem pieņemt un ievērot VDAR noteikumus, projekts paredz izveidot mākoņplatformu un izvietot tajā projekta ietvaros izstrādātos rīkus, kur, pamatojoties uz mikrouzņēmēja sniegtajiem datiem, automātiski tiks ģenerēts īpaši šāda veida uzņēmumiem paredzēts VDAR atbilstības ziņojums.

Datu valsts inspekcija kā viens no projekta partneriem kopā ar vadošo partneri Katalonijas tehnoloģiju centru “FUNDACIO EURECAT” (www.eurecat.org, Spānija) un projekta partneriem – Spānijas nacionālo personas datu aizsardzības uzraudzības iestādi (Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es), Lēvenas Katoļu universitāti (Katholieke Universiteit Leuven, Beļģija, www.kuleuven.be), Madrides Karlosa III Universitāti(Universidad Carlos III de Madrid, Spānija, www.uc3m.es), mikrouzņēmumu pārstāvjiem – Eiropas Mazo uzņēmumu aliansi (European Small Business Alliance of Small and Medium Independent Enterprises, (ESBA) Beļģija, www.esba-europe.org) un Funding Box Accelerator (Fundingbox Accelerator SP ZOO, Polija, www.fundingbox.com), uzņēmumiem – Naver Lab Europe (Naver France, Francija, www.naverlabs.com) un NEC(Nec Europe LTD, Lielbritānija, uk.nec.com), Spānijas standartizācijas organizāciju (Asociacion Espanola de Normalizacion, Spānija, http://www.en.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp), Augsta līmeņa tīklu pētījuma institūtu (Fundacion Imdea Networks, Spānija, www.imdea.org) un mārketinga un ilgtspējas partneri Lstech LTD (Lielbritānija, http://www.lstech.io/), piedalās minētā projekta īstenošanā.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 367 837,50 EUR, tai skaitā Datu valsts inspekcijai paredzētais finansējums 61 875 EUR apmērā, kas tiek segts no Eiropas Savienības līdzekļiem. Papildus Datu valsts inspekcijas aktivitātēm projekta ietvaros paredzēts finansējums no valsts budžeta līdzekļiem 2 599 EUR apmērā.

Projekta īstenošanas laiks noteikts 30 mēneši no Granta līguma spēkā stāšanās brīža 2018.gada 1.maijā.